ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/09/2012 幼年 [zh] การออกเสียงคำว่า 幼年 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2012 喹諾酮 [zh] การออกเสียงคำว่า 喹諾酮 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘂 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 嗣国 [zh] การออกเสียงคำว่า 嗣国 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 喻 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘁 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 含油岩 [zh] การออกเสียงคำว่า 含油岩 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 周禮 [zh] การออกเสียงคำว่า 周禮 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘎 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘏 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘐 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘒 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘓 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 呕 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘖 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 啧 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘗 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘛 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 唛 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘣 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 嘉黎 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘉黎 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘮 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 嘸 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 呒 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 噀 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 噂 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 噌 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 噍 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 噘 คะแนนโหวต 0 คะแนน