ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/09/2012 幼年 [zh] 幼年 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2012 喹諾酮 [zh] 喹諾酮 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘂 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 嗣国 [zh] 嗣国 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 喻 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘁 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 含油岩 [zh] 含油岩 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 周禮 [zh] 周禮 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘎 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘏 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘐 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘒 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘓 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 呕 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘖 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 啧 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘗 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘛 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 唛 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘣 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 嘉黎 [zh] 嘉黎 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘮 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 嘸 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 呒 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 噀 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 噂 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 噌 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 噍 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 [zh] 噘 การออกเสียง 0คะแนนโหวต