ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/01/2010 ēsŭrĭo [la] ēsŭrĭo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 ălĭēno [la] ălĭēno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 arcĕo [la] arcĕo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 Troiae qui primus ab oris [la] Troiae qui primus ab oris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 Fraternitas Rosae Crucis [la] Fraternitas Rosae Crucis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 Pescennius [la] Pescennius การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 Accius [la] Accius การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 Cincinnatus [la] Cincinnatus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 adiacentia [la] adiacentia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 adipisci [la] adipisci การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 acciarium [la] acciarium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 abbatialis [la] abbatialis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 abalienatio [la] abalienatio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 acidus [la] acidus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 celatum [la] celatum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 fugit [la] fugit การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/01/2010 jactum [la] jactum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/01/2010 bonus oriens [la] bonus oriens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 lacessit [la] lacessit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 iacēre [la] iacēre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 praestare [la] praestare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 acerbus [la] acerbus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 aestimavi [la] aestimavi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 aetatis [la] aetatis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 aeternus [la] aeternus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 amicae [la] amicae การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 celare [la] celare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 auctoritates [la] auctoritates การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 Ex astris scientia [la] Ex astris scientia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2010 affixus [la] affixus การออกเสียง 0คะแนนโหวต