ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/01/2010 ēsŭrĭo [la] การออกเสียงคำว่า ēsŭrĭo คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 ălĭēno [la] การออกเสียงคำว่า ălĭēno คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 arcĕo [la] การออกเสียงคำว่า arcĕo คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 Troiae qui primus ab oris [la] การออกเสียงคำว่า Troiae qui primus ab oris คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 Fraternitas Rosae Crucis [la] การออกเสียงคำว่า Fraternitas Rosae Crucis คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 Pescennius [la] การออกเสียงคำว่า Pescennius คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 Accius [la] การออกเสียงคำว่า Accius คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 Cincinnatus [la] การออกเสียงคำว่า Cincinnatus คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 adiacentia [la] การออกเสียงคำว่า adiacentia คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 adipisci [la] การออกเสียงคำว่า adipisci คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 acciarium [la] การออกเสียงคำว่า acciarium คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 abbatialis [la] การออกเสียงคำว่า abbatialis คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 abalienatio [la] การออกเสียงคำว่า abalienatio คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 acidus [la] การออกเสียงคำว่า acidus คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 celatum [la] การออกเสียงคำว่า celatum คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 jactum [la] การออกเสียงคำว่า jactum คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/01/2010 bonus oriens [la] การออกเสียงคำว่า bonus oriens คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 lacessit [la] การออกเสียงคำว่า lacessit คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 iacēre [la] การออกเสียงคำว่า iacēre คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 praestare [la] การออกเสียงคำว่า praestare คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 acerbus [la] การออกเสียงคำว่า acerbus คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 aestimavi [la] การออกเสียงคำว่า aestimavi คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 aetatis [la] การออกเสียงคำว่า aetatis คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 aeternus [la] การออกเสียงคำว่า aeternus คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 amicae [la] การออกเสียงคำว่า amicae คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 celare [la] การออกเสียงคำว่า celare คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 auctoritates [la] การออกเสียงคำว่า auctoritates คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 Ex astris scientia [la] การออกเสียงคำว่า Ex astris scientia คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 affixus [la] การออกเสียงคำว่า affixus คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2010 agendum [la] การออกเสียงคำว่า agendum คะแนนโหวต 0 คะแนน