ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/11/2010 trichome [en] การออกเสียงคำว่า trichome คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2010 burp [en] การออกเสียงคำว่า burp คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/11/2010 Italy [en] การออกเสียงคำว่า Italy คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/08/2010 hello [en] การออกเสียงคำว่า hello คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2010 Justin Bieber [en] การออกเสียงคำว่า Justin Bieber คะแนนโหวต 9 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/03/2010 Malfoy [en] การออกเสียงคำว่า Malfoy คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 bubbling [en] การออกเสียงคำว่า bubbling คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 Hephaestus [en] การออกเสียงคำว่า Hephaestus คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/02/2010 statistical [en] การออกเสียงคำว่า statistical คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Cincinnati [en] การออกเสียงคำว่า Cincinnati คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/01/2010 Ohio [en] การออกเสียงคำว่า Ohio คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 swagger [en] การออกเสียงคำว่า swagger คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2010 Cassandra [en] การออกเสียงคำว่า Cassandra คะแนนโหวต 0 คะแนน