ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/11/2010 trichome [en] trichome การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2010 burp [en] burp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2010 Italy [en] Italy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/08/2010 hello [en] hello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/03/2010 Justin Bieber [en] Justin Bieber การออกเสียง 9คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/03/2010 Malfoy [en] Malfoy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 bubbling [en] bubbling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/03/2010 Hephaestus [en] Hephaestus การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/02/2010 statistical [en] statistical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Cincinnati [en] Cincinnati การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/01/2010 Ohio [en] Ohio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 swagger [en] swagger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/01/2010 Cassandra [en] Cassandra การออกเสียง 0คะแนนโหวต