ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/06/2010 Goldfinger [en] Goldfinger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 panhandler [en] panhandler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 dork [en] dork การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/06/2010 nerdy [en] nerdy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 hanky-panky [en] hanky-panky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Coke [en] Coke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 schmuck [en] schmuck การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/06/2010 ain't [en] ain't การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Sacramento [en] Sacramento การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/06/2010 Ashley [en] Ashley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 headshot [en] headshot การออกเสียง 2คะแนนโหวต