ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/06/2010 Goldfinger [en] การออกเสียงคำว่า Goldfinger คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 panhandler [en] การออกเสียงคำว่า panhandler คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 dork [en] การออกเสียงคำว่า dork คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 nerdy [en] การออกเสียงคำว่า nerdy คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 hanky-panky [en] การออกเสียงคำว่า hanky-panky คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Coke [en] การออกเสียงคำว่า Coke คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 schmuck [en] การออกเสียงคำว่า schmuck คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 ain't [en] การออกเสียงคำว่า ain't คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Sacramento [en] การออกเสียงคำว่า Sacramento คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/06/2010 Ashley [en] การออกเสียงคำว่า Ashley คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 headshot [en] การออกเสียงคำว่า headshot คะแนนโหวต 2 คะแนน