ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/06/2010 deadhead [en] deadhead การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/06/2010 island [en] island การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/06/2010 schizo [en] schizo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 pseudonym [en] pseudonym การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Adobe flash [en] Adobe flash การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/06/2010 Adam Smith [en] Adam Smith การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 hypocritical [en] hypocritical การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/06/2010 Milton Friedman [en] Milton Friedman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 UNICEF [en] UNICEF การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 executive summary [en] executive summary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Digg [en] Digg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 encryption [en] encryption การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/06/2010 CAPTCHA [en] CAPTCHA การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 widgets [en] widgets การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 denomination [en] denomination การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Siamese [en] Siamese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Bloomsday [en] Bloomsday การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 lose face [en] lose face การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 sons of bitches [en] sons of bitches การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 pet peeve [en] pet peeve การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 basket case [en] basket case การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/06/2010 Fear and Loathing [en] Fear and Loathing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 man and wife [en] man and wife การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 polymorphism [en] polymorphism การออกเสียง 2คะแนนโหวต
24/06/2010 Arnold Schwarzenegger [en] Arnold Schwarzenegger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 bullshit [en] bullshit การออกเสียง 2คะแนนโหวต
24/06/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Google Docs [en] Google Docs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Google Earth [en] Google Earth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Metro-Goldwyn-Mayer [en] Metro-Goldwyn-Mayer การออกเสียง 1คะแนนโหวต