ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/06/2010 deadhead [en] การออกเสียง : deadhead 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 island [en] การออกเสียง : island -1 โหวต
24/06/2010 schizo [en] การออกเสียง : schizo 0 โหวต
24/06/2010 pseudonym [en] การออกเสียง : pseudonym 0 โหวต
24/06/2010 Adobe flash [en] การออกเสียง : Adobe flash 1 โหวต
24/06/2010 Adam Smith [en] การออกเสียง : Adam Smith 0 โหวต
24/06/2010 hypocritical [en] การออกเสียง : hypocritical 1 โหวต
24/06/2010 Milton Friedman [en] การออกเสียง : Milton Friedman 0 โหวต
24/06/2010 UNICEF [en] การออกเสียง : UNICEF 0 โหวต
24/06/2010 executive summary [en] การออกเสียง : executive summary 0 โหวต
24/06/2010 Digg [en] การออกเสียง : Digg 0 โหวต
24/06/2010 encryption [en] การออกเสียง : encryption 1 โหวต
24/06/2010 CAPTCHA [en] การออกเสียง : CAPTCHA 0 โหวต
24/06/2010 widgets [en] การออกเสียง : widgets 0 โหวต
24/06/2010 denomination [en] การออกเสียง : denomination -1 โหวต
24/06/2010 Siamese [en] การออกเสียง : Siamese 0 โหวต
24/06/2010 Bloomsday [en] การออกเสียง : Bloomsday 0 โหวต
24/06/2010 lose face [en] การออกเสียง : lose face 0 โหวต
24/06/2010 sons of bitches [en] การออกเสียง : sons of bitches 0 โหวต
24/06/2010 pet peeve [en] การออกเสียง : pet peeve 0 โหวต
24/06/2010 basket case [en] การออกเสียง : basket case 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 Fear and Loathing [en] การออกเสียง : Fear and Loathing 0 โหวต
24/06/2010 man and wife [en] การออกเสียง : man and wife 0 โหวต
24/06/2010 polymorphism [en] การออกเสียง : polymorphism 2 โหวต
24/06/2010 Arnold Schwarzenegger [en] การออกเสียง : Arnold Schwarzenegger 0 โหวต
24/06/2010 bullshit [en] การออกเสียง : bullshit 2 โหวต
24/06/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียง : antidisestablishmentarianism 0 โหวต
24/06/2010 Google Docs [en] การออกเสียง : Google Docs 0 โหวต
24/06/2010 Google Earth [en] การออกเสียง : Google Earth 0 โหวต
24/06/2010 Metro-Goldwyn-Mayer [en] การออกเสียง : Metro-Goldwyn-Mayer 2 โหวต