ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/06/2010 deadhead [en] การออกเสียงคำว่า deadhead คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/06/2010 island [en] การออกเสียงคำว่า island คะแนนโหวต -1 คะแนน
25/06/2010 schizo [en] การออกเสียงคำว่า schizo คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 pseudonym [en] การออกเสียงคำว่า pseudonym คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Adobe flash [en] การออกเสียงคำว่า Adobe flash คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/06/2010 Adam Smith [en] การออกเสียงคำว่า Adam Smith คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 hypocritical [en] การออกเสียงคำว่า hypocritical คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/06/2010 Milton Friedman [en] การออกเสียงคำว่า Milton Friedman คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 UNICEF [en] การออกเสียงคำว่า UNICEF คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 executive summary [en] การออกเสียงคำว่า executive summary คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Digg [en] การออกเสียงคำว่า Digg คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 encryption [en] การออกเสียงคำว่า encryption คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/06/2010 CAPTCHA [en] การออกเสียงคำว่า CAPTCHA คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 widgets [en] การออกเสียงคำว่า widgets คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 denomination [en] การออกเสียงคำว่า denomination คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Siamese [en] การออกเสียงคำว่า Siamese คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Bloomsday [en] การออกเสียงคำว่า Bloomsday คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 lose face [en] การออกเสียงคำว่า lose face คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 sons of bitches [en] การออกเสียงคำว่า sons of bitches คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 pet peeve [en] การออกเสียงคำว่า pet peeve คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 basket case [en] การออกเสียงคำว่า basket case คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 Fear and Loathing [en] การออกเสียงคำว่า Fear and Loathing คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 man and wife [en] การออกเสียงคำว่า man and wife คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 polymorphism [en] การออกเสียงคำว่า polymorphism คะแนนโหวต 2 คะแนน
24/06/2010 Arnold Schwarzenegger [en] การออกเสียงคำว่า Arnold Schwarzenegger คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 bullshit [en] การออกเสียงคำว่า bullshit คะแนนโหวต 2 คะแนน
24/06/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Google Docs [en] การออกเสียงคำว่า Google Docs คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Google Earth [en] การออกเสียงคำว่า Google Earth คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Metro-Goldwyn-Mayer [en] การออกเสียงคำว่า Metro-Goldwyn-Mayer คะแนนโหวต 1 คะแนน