ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/06/2010 Hewlett-Packard [en] การออกเสียงคำว่า Hewlett-Packard คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 Leo LaPorte [en] การออกเสียงคำว่า Leo LaPorte คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 utilization [en] การออกเสียงคำว่า utilization คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/06/2010 teleconference [en] การออกเสียงคำว่า teleconference คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 stakeholder [en] การออกเสียงคำว่า stakeholder คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/06/2010 specification [en] การออกเสียงคำว่า specification คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 cannibalism [en] การออกเสียงคำว่า cannibalism คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 cannibal [en] การออกเสียงคำว่า cannibal คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 methodology [en] การออกเสียงคำว่า methodology คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 customization [en] การออกเสียงคำว่า customization คะแนนโหวต 2 คะแนน
25/06/2010 project (noun) [en] การออกเสียงคำว่า project (noun) คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 insubordination [en] การออกเสียงคำว่า insubordination คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 deck [en] การออกเสียงคำว่า deck คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/06/2010 Silicon Valley [en] การออกเสียงคำว่า Silicon Valley คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/06/2010 dirty laundry [en] การออกเสียงคำว่า dirty laundry คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 duct tape [en] การออกเสียงคำว่า duct tape คะแนนโหวต -1 คะแนน
25/06/2010 barbed wire [en] การออกเสียงคำว่า barbed wire คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/06/2010 yolk [en] การออกเสียงคำว่า yolk คะแนนโหวต -1 คะแนน
25/06/2010 stub [en] การออกเสียงคำว่า stub คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/06/2010 percolate [en] การออกเสียงคำว่า percolate คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 Heimlich maneuver [en] การออกเสียงคำว่า Heimlich maneuver คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/06/2010 hierarchical [en] การออกเสียงคำว่า hierarchical คะแนนโหวต 2 คะแนน
25/06/2010 pathname [en] การออกเสียงคำว่า pathname คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 disheveled [en] การออกเสียงคำว่า disheveled คะแนนโหวต 2 คะแนน
25/06/2010 diaspora [en] การออกเสียงคำว่า diaspora คะแนนโหวต -1 คะแนน
25/06/2010 brittleness [en] การออกเสียงคำว่า brittleness คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 inharmonious [en] การออกเสียงคำว่า inharmonious คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2010 toaster [en] การออกเสียงคำว่า toaster คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/06/2010 sauce [en] การออกเสียงคำว่า sauce คะแนนโหวต 3 คะแนน
25/06/2010 Al Gore [en] การออกเสียงคำว่า Al Gore คะแนนโหวต 0 คะแนน