ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/06/2010 Leo LaPorte [en] การออกเสียง : Leo LaPorte 0 โหวต
25/06/2010 utilization [en] การออกเสียง : utilization 1 โหวต
25/06/2010 teleconference [en] การออกเสียง : teleconference 1 โหวต
25/06/2010 stakeholder [en] การออกเสียง : stakeholder 1 โหวต
25/06/2010 specification [en] การออกเสียง : specification 0 โหวต
25/06/2010 cannibalism [en] การออกเสียง : cannibalism 0 โหวต
25/06/2010 cannibal [en] การออกเสียง : cannibal 0 โหวต
25/06/2010 methodology [en] การออกเสียง : methodology 0 โหวต
25/06/2010 customization [en] การออกเสียง : customization 2 โหวต
25/06/2010 project (noun) [en] การออกเสียง : project (noun) 0 โหวต
25/06/2010 insubordination [en] การออกเสียง : insubordination 0 โหวต
25/06/2010 deck [en] การออกเสียง : deck 1 โหวต
25/06/2010 Silicon Valley [en] การออกเสียง : Silicon Valley 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/06/2010 dirty laundry [en] การออกเสียง : dirty laundry 0 โหวต
25/06/2010 duct tape [en] การออกเสียง : duct tape -1 โหวต
25/06/2010 barbed wire [en] การออกเสียง : barbed wire 1 โหวต
25/06/2010 yolk [en] การออกเสียง : yolk -1 โหวต
25/06/2010 stub [en] การออกเสียง : stub 2 โหวต
25/06/2010 percolate [en] การออกเสียง : percolate 0 โหวต
25/06/2010 Heimlich maneuver [en] การออกเสียง : Heimlich maneuver 1 โหวต
25/06/2010 hierarchical [en] การออกเสียง : hierarchical 2 โหวต
25/06/2010 pathname [en] การออกเสียง : pathname 0 โหวต
25/06/2010 disheveled [en] การออกเสียง : disheveled 3 โหวต
25/06/2010 diaspora [en] การออกเสียง : diaspora 0 โหวต
25/06/2010 brittleness [en] การออกเสียง : brittleness 0 โหวต
25/06/2010 inharmonious [en] การออกเสียง : inharmonious 0 โหวต
25/06/2010 toaster [en] การออกเสียง : toaster 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/06/2010 sauce [en] การออกเสียง : sauce 6 โหวต
25/06/2010 Al Gore [en] การออกเสียง : Al Gore 0 โหวต
25/06/2010 deadhead [en] การออกเสียง : deadhead 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด