ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/06/2010 Hewlett-Packard [en] Hewlett-Packard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 Leo LaPorte [en] Leo LaPorte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 utilization [en] utilization การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/06/2010 teleconference [en] teleconference การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 stakeholder [en] stakeholder การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/06/2010 specification [en] specification การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 cannibalism [en] cannibalism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 cannibal [en] cannibal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 methodology [en] methodology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 customization [en] customization การออกเสียง 2คะแนนโหวต
25/06/2010 project (noun) [en] project (noun) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 Insubordination [en] Insubordination การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 deck [en] deck การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/06/2010 Silicon Valley [en] Silicon Valley การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/06/2010 dirty laundry [en] dirty laundry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 duct tape [en] duct tape การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/06/2010 barbed wire [en] barbed wire การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/06/2010 yolk [en] yolk การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/06/2010 stub [en] stub การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/06/2010 percolate [en] percolate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 Heimlich maneuver [en] Heimlich maneuver การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/06/2010 hierarchical [en] hierarchical การออกเสียง 2คะแนนโหวต
25/06/2010 pathname [en] pathname การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 disheveled [en] disheveled การออกเสียง 2คะแนนโหวต
25/06/2010 diaspora [en] diaspora การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/06/2010 brittleness [en] brittleness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 inharmonious [en] inharmonious การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2010 toaster [en] toaster การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/06/2010 sauce [en] sauce การออกเสียง 2คะแนนโหวต
25/06/2010 Al Gore [en] Al Gore การออกเสียง 0คะแนนโหวต