ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/10/2013 anaphylactic [en] การออกเสียงคำว่า anaphylactic คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2013 Roseville [en] การออกเสียงคำว่า Roseville คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2013 Janis Joplin [en] การออกเสียงคำว่า Janis Joplin คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2013 once upon a time [en] การออกเสียงคำว่า once upon a time คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2013 procurement [en] การออกเสียงคำว่า procurement คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2013 push the envelope [en] การออกเสียงคำว่า push the envelope คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2013 Butte [en] การออกเสียงคำว่า Butte คะแนนโหวต 2 คะแนน
07/10/2013 Jeff Bezos [en] การออกเสียงคำว่า Jeff Bezos คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2010 moleskin [en] การออกเสียงคำว่า moleskin คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2010 Meaty [en] การออกเสียงคำว่า Meaty คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2010 Kickback [en] การออกเสียงคำว่า Kickback คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/06/2010 oddball [en] การออกเสียงคำว่า oddball คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2010 xenophobia [en] การออกเสียงคำว่า xenophobia คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/06/2010 jackalope [en] การออกเสียงคำว่า jackalope คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2010 videophile [en] การออกเสียงคำว่า videophile คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2010 webinar [en] การออกเสียงคำว่า webinar คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/06/2010 netiquette [en] การออกเสียงคำว่า netiquette คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2010 emoticon [en] การออกเสียงคำว่า emoticon คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2010 cybercrime [en] การออกเสียงคำว่า cybercrime คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/06/2010 zombie [en] การออกเสียงคำว่า zombie คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/06/2010 spark plug [en] การออกเสียงคำว่า spark plug คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/06/2010 home sweet home [en] การออกเสียงคำว่า home sweet home คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2010 shoot the breeze [en] การออกเสียงคำว่า shoot the breeze คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/06/2010 liquidation [en] การออกเสียงคำว่า liquidation คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2010 conduit [en] การออกเสียงคำว่า conduit คะแนนโหวต 2 คะแนน
26/06/2010 restitution [en] การออกเสียงคำว่า restitution คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/06/2010 recidivism [en] การออกเสียงคำว่า recidivism คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/06/2010 reluctant [en] การออกเสียงคำว่า reluctant คะแนนโหวต 3 คะแนน
26/06/2010 postal [en] การออกเสียงคำว่า postal คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2010 berserk [en] การออกเสียงคำว่า berserk คะแนนโหวต 0 คะแนน