ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/10/2013 anaphylactic [en] การออกเสียง : anaphylactic 0 โหวต
06/10/2013 Roseville [en] การออกเสียง : Roseville 0 โหวต
06/10/2013 Janis Joplin [en] การออกเสียง : Janis Joplin 0 โหวต
06/10/2013 once upon a time [en] การออกเสียง : once upon a time 0 โหวต
06/10/2013 procurement [en] การออกเสียง : procurement 0 โหวต
06/10/2013 push the envelope [en] การออกเสียง : push the envelope 0 โหวต
06/10/2013 Butte [en] การออกเสียง : Butte 2 โหวต
06/10/2013 Jeff Bezos [en] การออกเสียง : Jeff Bezos 2 โหวต
27/06/2010 moleskin [en] การออกเสียง : moleskin 0 โหวต
27/06/2010 Meaty [en] การออกเสียง : Meaty 0 โหวต
27/06/2010 Kickback [en] การออกเสียง : Kickback 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/06/2010 oddball [en] การออกเสียง : oddball 0 โหวต
27/06/2010 xenophobia [en] การออกเสียง : xenophobia 1 โหวต
26/06/2010 jackalope [en] การออกเสียง : jackalope 0 โหวต
26/06/2010 videophile [en] การออกเสียง : videophile 0 โหวต
26/06/2010 webinar [en] การออกเสียง : webinar 1 โหวต
26/06/2010 netiquette [en] การออกเสียง : netiquette 1 โหวต
26/06/2010 emoticon [en] การออกเสียง : emoticon 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2010 cybercrime [en] การออกเสียง : cybercrime 1 โหวต
26/06/2010 zombie [en] การออกเสียง : zombie 1 โหวต
26/06/2010 spark plug [en] การออกเสียง : spark plug 2 โหวต
26/06/2010 home sweet home [en] การออกเสียง : home sweet home 0 โหวต
26/06/2010 shoot the breeze [en] การออกเสียง : shoot the breeze 0 โหวต
26/06/2010 liquidation [en] การออกเสียง : liquidation 0 โหวต
26/06/2010 conduit [en] การออกเสียง : conduit 4 โหวต
26/06/2010 restitution [en] การออกเสียง : restitution 1 โหวต
26/06/2010 recidivism [en] การออกเสียง : recidivism 2 โหวต
26/06/2010 reluctant [en] การออกเสียง : reluctant 4 โหวต
26/06/2010 postal [en] การออกเสียง : postal 0 โหวต
26/06/2010 berserk [en] การออกเสียง : berserk 0 โหวต