ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
06/10/2013 once upon a time [en] การออกเสียง : once upon a time 0 โหวต
26/06/2010 shoot the breeze [en] การออกเสียง : shoot the breeze 0 โหวต
24/06/2010 Fear and Loathing [en] การออกเสียง : Fear and Loathing 0 โหวต