ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/10/2013 anaphylactic [en] การออกเสียงคำว่า anaphylactic 0 โหวต
07/10/2013 Roseville [en] การออกเสียงคำว่า Roseville 0 โหวต
07/10/2013 Janis Joplin [en] การออกเสียงคำว่า Janis Joplin 0 โหวต
07/10/2013 once upon a time [en] การออกเสียงคำว่า once upon a time 0 โหวต
07/10/2013 procurement [en] การออกเสียงคำว่า procurement 0 โหวต
07/10/2013 push the envelope [en] การออกเสียงคำว่า push the envelope 0 โหวต
07/10/2013 Butte [en] การออกเสียงคำว่า Butte 2 โหวต
07/10/2013 Jeff Bezos [en] การออกเสียงคำว่า Jeff Bezos 0 โหวต
27/06/2010 moleskin [en] การออกเสียงคำว่า moleskin 0 โหวต
27/06/2010 Meaty [en] การออกเสียงคำว่า Meaty 0 โหวต
27/06/2010 Kickback [en] การออกเสียงคำว่า Kickback 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/06/2010 oddball [en] การออกเสียงคำว่า oddball 0 โหวต
27/06/2010 xenophobia [en] การออกเสียงคำว่า xenophobia 1 โหวต
26/06/2010 jackalope [en] การออกเสียงคำว่า jackalope 0 โหวต
26/06/2010 videophile [en] การออกเสียงคำว่า videophile 0 โหวต
26/06/2010 webinar [en] การออกเสียงคำว่า webinar 1 โหวต
26/06/2010 netiquette [en] การออกเสียงคำว่า netiquette 0 โหวต
26/06/2010 emoticon [en] การออกเสียงคำว่า emoticon 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2010 cybercrime [en] การออกเสียงคำว่า cybercrime 1 โหวต
26/06/2010 zombie [en] การออกเสียงคำว่า zombie 1 โหวต
26/06/2010 spark plug [en] การออกเสียงคำว่า spark plug 1 โหวต
26/06/2010 home sweet home [en] การออกเสียงคำว่า home sweet home 0 โหวต
26/06/2010 shoot the breeze [en] การออกเสียงคำว่า shoot the breeze 1 โหวต
26/06/2010 liquidation [en] การออกเสียงคำว่า liquidation 0 โหวต
26/06/2010 conduit [en] การออกเสียงคำว่า conduit 2 โหวต
26/06/2010 restitution [en] การออกเสียงคำว่า restitution 1 โหวต
26/06/2010 recidivism [en] การออกเสียงคำว่า recidivism 1 โหวต
26/06/2010 reluctant [en] การออกเสียงคำว่า reluctant 3 โหวต
26/06/2010 postal [en] การออกเสียงคำว่า postal 0 โหวต
26/06/2010 berserk [en] การออกเสียงคำว่า berserk 0 โหวต