ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/10/2013 anaphylactic [en] anaphylactic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2013 Roseville [en] Roseville การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2013 Janis Joplin [en] Janis Joplin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2013 once upon a time [en] once upon a time การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2013 procurement [en] procurement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2013 push the envelope [en] push the envelope การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2013 Butte [en] Butte การออกเสียง 2คะแนนโหวต
07/10/2013 Jeff Bezos [en] Jeff Bezos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2010 moleskin [en] moleskin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2010 Meaty [en] Meaty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2010 Kickback [en] Kickback การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/06/2010 oddball [en] oddball การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2010 xenophobia [en] xenophobia การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2010 jackalope [en] jackalope การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2010 videophile [en] videophile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2010 webinar [en] webinar การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2010 netiquette [en] netiquette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2010 emoticon [en] emoticon การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/06/2010 cybercrime [en] cybercrime การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2010 zombie [en] zombie การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2010 spark plug [en] spark plug การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2010 home sweet home [en] home sweet home การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2010 shoot the breeze [en] shoot the breeze การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2010 liquidation [en] liquidation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2010 conduit [en] conduit การออกเสียง 2คะแนนโหวต
26/06/2010 restitution [en] restitution การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2010 recidivism [en] recidivism การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2010 reluctant [en] reluctant การออกเสียง 3คะแนนโหวต
26/06/2010 postal [en] postal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2010 berserk [en] berserk การออกเสียง 0คะแนนโหวต