ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/08/2009 schofel [de] การออกเสียงคำว่า schofel คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Kampfgetümmel [de] การออกเสียงคำว่า Kampfgetümmel คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Oxer [de] การออกเสียงคำว่า Oxer คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Cavalletti [de] การออกเสียงคำว่า Cavalletti คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 katamaran [de] การออกเสียงคำว่า katamaran คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Heraeus [de] การออกเสียงคำว่า Heraeus คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Friedrich Hölderlin [de] การออกเสียงคำว่า Friedrich Hölderlin คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 August Wilhelm von Schlegel [de] การออกเสียงคำว่า August Wilhelm von Schlegel คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Flebbe [de] การออกเสียงคำว่า Flebbe คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Moloch [de] การออกเสียงคำว่า Moloch คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Hans Magnus Enzensberger [de] การออกเสียงคำว่า Hans Magnus Enzensberger คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Johann Ludwig Tieck [de] การออกเสียงคำว่า Johann Ludwig Tieck คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Messerbänkchen [de] การออกเสียงคำว่า Messerbänkchen คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Adolf Adickes [de] การออกเสียงคำว่า Adolf Adickes คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Krume [de] การออกเสียงคำว่า Krume คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Grummet [de] การออกเสียงคำว่า Grummet คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Kummet [de] การออกเสียงคำว่า Kummet คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Schlehdorn [de] การออกเสียงคำว่า Schlehdorn คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Schlehe [de] การออกเสียงคำว่า Schlehe คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 piaffe [de] การออกเสียงคำว่า piaffe คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 pirouette [de] การออกเสียงคำว่า pirouette คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/08/2009 Jakobskreuzkraut [de] การออกเสียงคำว่า Jakobskreuzkraut คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Mauerblümchen [de] การออกเสียงคำว่า Mauerblümchen คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 raps [de] การออกเสียงคำว่า raps คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 travers [de] การออกเสียงคำว่า travers คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Ganove [de] การออกเสียงคำว่า Ganove คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/08/2009 Horloff [de] การออกเสียงคำว่า Horloff คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Schabbesgoi [de] การออกเสียงคำว่า Schabbesgoi คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 Renvers [de] การออกเสียงคำว่า Renvers คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2009 rapport [de] การออกเสียงคำว่า rapport คะแนนโหวต 0 คะแนน