ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/08/2009 Gürteltier [de] Gürteltier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 schofel [de] schofel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Kampfgetümmel [de] Kampfgetümmel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Oxer [de] Oxer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Cavalletti [de] Cavalletti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 katamaran [de] katamaran การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Heraeus [de] Heraeus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Friedrich Hölderlin [de] Friedrich Hölderlin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 August Wilhelm von Schlegel [de] August Wilhelm von Schlegel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Flebbe [de] Flebbe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Moloch [de] Moloch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Hans Magnus Enzensberger [de] Hans Magnus Enzensberger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Johann Ludwig Tieck [de] Johann Ludwig Tieck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Messerbänkchen [de] Messerbänkchen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Adolf Adickes [de] Adolf Adickes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Krume [de] Krume การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Grummet [de] Grummet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Kummet [de] Kummet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Schlehdorn [de] Schlehdorn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Schlehe [de] Schlehe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 piaffe [de] piaffe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 pirouette [de] pirouette การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/08/2009 Jakobskreuzkraut [de] Jakobskreuzkraut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Mauerblümchen [de] Mauerblümchen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 raps [de] raps การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 travers [de] travers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Ganove [de] Ganove การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/08/2009 Horloff [de] Horloff การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Schabbesgoi [de] Schabbesgoi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/08/2009 Renvers [de] Renvers การออกเสียง 0คะแนนโหวต