ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/01/2011 Holotypus [de] Holotypus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Neotypus [de] Neotypus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Lectotypus [de] Lectotypus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Paralectotypus [de] Paralectotypus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Topotypus [de] Topotypus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 kirsch [de] kirsch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 natter [de] natter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Fluß [de] Fluß การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Philip Donowitz [de] Philip Donowitz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 HAPAG [de] HAPAG การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Skilaufen [de] Skilaufen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 bikonvex [de] bikonvex การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 plankonvex [de] plankonvex การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 bikonkav [de] bikonkav การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 plankonkav [de] plankonkav การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Konkavität [de] Konkavität การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Konvexität [de] Konvexität การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 involut [de] involut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 evolut [de] evolut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 advolut [de] advolut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Allometrie [de] Allometrie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 allometrisch [de] allometrisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Atavismus [de] Atavismus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Kinematik [de] Kinematik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 kinematisch [de] kinematisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Kernwaffe [de] Kernwaffe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Nuklearwaffe [de] Nuklearwaffe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Atommasse [de] Atommasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 vertreibt [de] vertreibt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2011 Johann Koerbecke [de] Johann Koerbecke การออกเสียง 0คะแนนโหวต