ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/01/2011 Holotypus [de] การออกเสียงคำว่า Holotypus คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Neotypus [de] การออกเสียงคำว่า Neotypus คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Lectotypus [de] การออกเสียงคำว่า Lectotypus คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Paralectotypus [de] การออกเสียงคำว่า Paralectotypus คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Topotypus [de] การออกเสียงคำว่า Topotypus คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 kirsch [de] การออกเสียงคำว่า kirsch คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 natter [de] การออกเสียงคำว่า natter คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Fluß [de] การออกเสียงคำว่า Fluß คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Philip Donowitz [de] การออกเสียงคำว่า Philip Donowitz คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 HAPAG [de] การออกเสียงคำว่า HAPAG คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Skilaufen [de] การออกเสียงคำว่า Skilaufen คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 bikonvex [de] การออกเสียงคำว่า bikonvex คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 plankonvex [de] การออกเสียงคำว่า plankonvex คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 bikonkav [de] การออกเสียงคำว่า bikonkav คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 plankonkav [de] การออกเสียงคำว่า plankonkav คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Konkavität [de] การออกเสียงคำว่า Konkavität คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Konvexität [de] การออกเสียงคำว่า Konvexität คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 involut [de] การออกเสียงคำว่า involut คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 evolut [de] การออกเสียงคำว่า evolut คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 advolut [de] การออกเสียงคำว่า advolut คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Allometrie [de] การออกเสียงคำว่า Allometrie คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 allometrisch [de] การออกเสียงคำว่า allometrisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Atavismus [de] การออกเสียงคำว่า Atavismus คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 kinematik [de] การออกเสียงคำว่า kinematik คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 kinematisch [de] การออกเสียงคำว่า kinematisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Kernwaffe [de] การออกเสียงคำว่า Kernwaffe คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Nuklearwaffe [de] การออกเสียงคำว่า Nuklearwaffe คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Atommasse [de] การออกเสียงคำว่า Atommasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 vertreibt [de] การออกเสียงคำว่า vertreibt คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2011 Johann Koerbecke [de] การออกเสียงคำว่า Johann Koerbecke คะแนนโหวต 0 คะแนน