ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/06/2009 al [af] al การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 sien [af] sien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 aankom [af] aankom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 esel [af] esel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 ja [af] ja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 dan [af] dan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 maar [af] maar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 eers [af] eers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 [af] sê การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 skielik [af] skielik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 haastig [af] haastig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 lelik [af] lelik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 motor [af] motor การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2009 papier [af] papier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 draak [af] draak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 Windhook [af] Windhook การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 Stellenbosch [af] Stellenbosch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 baie [af] baie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 Goeie Nag [af] Goeie Nag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 mosi [af] mosi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 kaartjie [af] kaartjie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 vuurhoutjies [af] vuurhoutjies การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 Gauteng [af] Gauteng การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 bang [af] bang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 gesin [af] gesin การออกเสียง 0คะแนนโหวต