ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/06/2009 al [af] การออกเสียงคำว่า al คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 sien [af] การออกเสียงคำว่า sien คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 aankom [af] การออกเสียงคำว่า aankom คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 esel [af] การออกเสียงคำว่า esel คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 ja [af] การออกเสียงคำว่า ja คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Dan [af] การออกเสียงคำว่า Dan คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 maar [af] การออกเสียงคำว่า maar คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 eers [af] การออกเสียงคำว่า eers คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 [af] การออกเสียงคำว่า sê คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 skielik [af] การออกเสียงคำว่า skielik คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 haastig [af] การออกเสียงคำว่า haastig คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 lelik [af] การออกเสียงคำว่า lelik คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 motor [af] การออกเสียงคำว่า motor คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/06/2009 papier [af] การออกเสียงคำว่า papier คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 draak [af] การออกเสียงคำว่า draak คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Windhook [af] การออกเสียงคำว่า Windhook คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Stellenbosch [af] การออกเสียงคำว่า Stellenbosch คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 baie [af] การออกเสียงคำว่า baie คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Goeie Nag [af] การออกเสียงคำว่า Goeie Nag คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 mosi [af] การออกเสียงคำว่า mosi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 kaartjie [af] การออกเสียงคำว่า kaartjie คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 vuurhoutjies [af] การออกเสียงคำว่า vuurhoutjies คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Gauteng [af] การออกเสียงคำว่า Gauteng คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 bang [af] การออกเสียงคำว่า bang คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 gesin [af] การออกเสียงคำว่า gesin คะแนนโหวต 0 คะแนน