ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/06/2009 is [af] การออกเสียงคำว่า is คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 dit [af] การออกเสียงคำว่า dit คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 gisteraand [af] การออกเสียงคำว่า gisteraand คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 het [af] การออกเสียงคำว่า het คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 wildehond [af] การออกเสียงคำว่า wildehond คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 my [af] การออกเสียงคำว่า my คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 bekruip [af] การออกเสียงคำว่า bekruip คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 vertel [af] การออกเสียงคำว่า vertel คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 moes [af] การออกเสียงคำว่า moes คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 ek [af] การออกเสียงคำว่า ek คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 die [af] การออกเสียงคำว่า die คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/06/2009 bome [af] การออกเสียงคำว่า bome คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 in [af] การออกเสียงคำว่า in คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 vlug [af] การออกเสียงคำว่า vlug คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 nou [af] การออกเสียงคำว่า nou คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 boer [af] การออกเสียงคำว่า boer คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 met [af] การออกเสียงคำว่า met คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 sy [af] การออกเสียงคำว่า sy คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 honde [af] การออกเสียงคำว่า honde คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 op pad [af] การออกเสียงคำว่า op pad คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Om [af] การออกเสียงคำว่า Om คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 te [af] การออกเสียงคำว่า te คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 soek [af] การออกเสียงคำว่า soek คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Kurdistan [af] การออกเสียงคำว่า Kurdistan คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Venesiaans [af] การออกเสียงคำว่า Venesiaans คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 typography [af] การออกเสียงคำว่า typography คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 kan [af] การออกเสียงคำว่า kan คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 kans [af] การออกเสียงคำว่า kans คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Upington [af] การออกเสียงคำว่า Upington คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 hulle [af] การออกเสียงคำว่า hulle คะแนนโหวต 0 คะแนน