ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/06/2009 is [af] is การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 dit [af] dit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 gisteraand [af] gisteraand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 het [af] het การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 wildehond [af] wildehond การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 my [af] my การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 bekruip [af] bekruip การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 vertel [af] vertel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 moes [af] moes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 ek [af] ek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 die [af] die การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/06/2009 bome [af] bome การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 in [af] in การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 vlug [af] vlug การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 nou [af] nou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 boer [af] boer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 met [af] met การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 sy [af] sy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 honde [af] honde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 op pad [af] op pad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 Om [af] Om การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 te [af] te การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 soek [af] soek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 Kurdistan [af] Kurdistan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 Venesiaans [af] Venesiaans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 typography [af] typography การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 kan [af] kan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 kans [af] kans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 Upington [af] Upington การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 hulle [af] hulle การออกเสียง 0คะแนนโหวต