ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/06/2009 dankie [af] การออกเสียงคำว่า dankie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2009 groet [af] การออกเสียงคำว่า groet คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2009 Bybel [af] การออกเสียงคำว่า Bybel คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 apartheid [af] การออกเสียงคำว่า apartheid คะแนนโหวต 2 คะแนน
26/06/2009 een [af] การออกเสียงคำว่า een คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 twee [af] การออกเสียงคำว่า twee คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 drie [af] การออกเสียงคำว่า drie คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 vier [af] การออกเสียงคำว่า vier คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 nege [af] การออกเสียงคำว่า nege คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 vier vyf [af] การออกเสียงคำว่า vier vyf คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Chobe [af] การออกเสียงคำว่า Chobe คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 mevrou [af] การออกเสียงคำว่า mevrou คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 goeiedag [af] การออกเสียงคำว่า goeiedag คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 asseblief [af] การออกเสียงคำว่า asseblief คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 koeksister [af] การออกเสียงคำว่า koeksister คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2009 bobotie [af] การออกเสียงคำว่า bobotie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2009 naartjie [af] การออกเสียงคำว่า naartjie คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Boerewors [af] การออกเสียงคำว่า Boerewors คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 sjambok [af] การออกเสียงคำว่า sjambok คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 terugkom [af] การออกเสียงคำว่า terugkom คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 sewe-en-veertig [af] การออกเสียงคำว่า sewe-en-veertig คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 kak [af] การออกเสียงคำว่า kak คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 haai [af] การออกเสียงคำว่า haai คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 water [af] การออกเสียงคำว่า water คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 jakkals [af] การออกเสียงคำว่า jakkals คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 vra [af] การออกเสียงคำว่า vra คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Sommer [af] การออกเสียงคำว่า Sommer คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 Wat [af] การออกเสียงคำว่า Wat คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/06/2009 se [af] การออกเสียงคำว่า se คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/06/2009 storie [af] การออกเสียงคำว่า storie คะแนนโหวต 0 คะแนน