ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/06/2009 dankie [af] dankie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/06/2009 groet [af] groet การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/06/2009 Bybel [af] Bybel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 apartheid [af] apartheid การออกเสียง 2คะแนนโหวต
26/06/2009 een [af] een การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 twee [af] twee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 drie [af] drie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 vier [af] vier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 nege [af] nege การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 vier vyf [af] vier vyf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 Chobe [af] Chobe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 mevrou [af] mevrou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 goeiedag [af] goeiedag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 asseblief [af] asseblief การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 koeksister [af] koeksister การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/06/2009 bobotie [af] bobotie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/06/2009 naartjie [af] naartjie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 Boerewors [af] Boerewors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 sjambok [af] sjambok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 terugkom [af] terugkom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 sewe-en-veertig [af] sewe-en-veertig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 kak [af] kak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 haai [af] haai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 water [af] water การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 jakkals [af] jakkals การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 vra [af] vra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 Sommer [af] Sommer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 Wat [af] Wat การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/06/2009 se [af] se การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/06/2009 storie [af] storie การออกเสียง 0คะแนนโหวต