ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/10/2012 moriscos [es] moriscos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2012 carpintero [es] carpintero การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/10/2012 cabezonería [es] cabezonería การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2012 burro [es] burro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2012 torpe [es] torpe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2012 tropezón [es] tropezón การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/10/2012 anillo [es] anillo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/10/2012 mazorca [es] mazorca การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/10/2012 oeste [es] oeste การออกเสียง 2คะแนนโหวต
16/10/2012 este [es] este การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2012 sur [es] sur การออกเสียง 2คะแนนโหวต
16/10/2012 norte [es] norte การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/10/2012 carnet [es] carnet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 pasaporte [es] pasaporte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 tarjeta [es] tarjeta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 cartulina [es] cartulina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 navaja [es] navaja การออกเสียง 2คะแนนโหวต
14/10/2012 montaña [es] montaña การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 nieve [es] nieve การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/10/2012 actuación [es] actuación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 improvisación [es] improvisación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 agua [es] agua การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/10/2012 sacarina [es] sacarina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 azúcar [es] azúcar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 sobrasada [es] sobrasada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 cafetería [es] cafetería การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 nevera [es] nevera การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/10/2012 importancia [es] importancia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 importante [es] importante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/10/2012 hueso [es] hueso การออกเสียง 2คะแนนโหวต