ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/10/2012 moriscos [es] การออกเสียงคำว่า moriscos คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2012 carpintero [es] การออกเสียงคำว่า carpintero คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/10/2012 cabezonería [es] การออกเสียงคำว่า cabezonería คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2012 burro [es] การออกเสียงคำว่า burro คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2012 torpe [es] การออกเสียงคำว่า torpe คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2012 tropezón [es] การออกเสียงคำว่า tropezón คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/10/2012 anillo [es] การออกเสียงคำว่า anillo คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/10/2012 mazorca [es] การออกเสียงคำว่า mazorca คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/10/2012 oeste [es] การออกเสียงคำว่า oeste คะแนนโหวต 2 คะแนน
16/10/2012 este [es] การออกเสียงคำว่า este คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2012 sur [es] การออกเสียงคำว่า sur คะแนนโหวต 2 คะแนน
16/10/2012 norte [es] การออกเสียงคำว่า norte คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/10/2012 carnet [es] การออกเสียงคำว่า carnet คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 pasaporte [es] การออกเสียงคำว่า pasaporte คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 tarjeta [es] การออกเสียงคำว่า tarjeta คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 cartulina [es] การออกเสียงคำว่า cartulina คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 navaja [es] การออกเสียงคำว่า navaja คะแนนโหวต 2 คะแนน
14/10/2012 montaña [es] การออกเสียงคำว่า montaña คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 nieve [es] การออกเสียงคำว่า nieve คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/10/2012 actuación [es] การออกเสียงคำว่า actuación คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 improvisación [es] การออกเสียงคำว่า improvisación คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 agua [es] การออกเสียงคำว่า agua คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/10/2012 sacarina [es] การออกเสียงคำว่า sacarina คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 azúcar [es] การออกเสียงคำว่า azúcar คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 sobrasada [es] การออกเสียงคำว่า sobrasada คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 cafetería [es] การออกเสียงคำว่า cafetería คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 nevera [es] การออกเสียงคำว่า nevera คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/10/2012 importancia [es] การออกเสียงคำว่า importancia คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 importante [es] การออกเสียงคำว่า importante คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 hueso [es] การออกเสียงคำว่า hueso คะแนนโหวต 2 คะแนน