สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/11/2019 féadfaimid [ga] การออกเสียง : féadfaimid 0 โหวต
26/11/2019 piastáil [ga] การออกเสียง : piastáil 0 โหวต
26/11/2019 beáir [ga] การออกเสียง : beáir 0 โหวต
26/11/2019 Uí Garrchon [ga] การออกเสียง : Uí Garrchon 0 โหวต
26/11/2019 Fomhóraigh [ga] การออกเสียง : Fomhóraigh 0 โหวต
26/11/2019 Sorcha Cusack [en] การออกเสียง : Sorcha Cusack 0 โหวต
26/11/2019 Dúnlaing Mac Muiredaig [ga] การออกเสียง : Dúnlaing Mac Muiredaig 0 โหวต
26/11/2019 rúnda [ga] การออกเสียง : rúnda 0 โหวต
26/11/2019 mboth [ga] การออกเสียง : mboth 0 โหวต
26/11/2019 Ardrí [ga] การออกเสียง : Ardrí 0 โหวต
26/11/2019 smiodar [ga] การออกเสียง : smiodar 0 โหวต
26/11/2019 réabhlóide [ga] การออกเสียง : réabhlóide 0 โหวต
26/11/2019 Foras na Gaeilge [ga] การออกเสียง : Foras na Gaeilge 0 โหวต
26/11/2019 muirshaighdiúir [ga] การออกเสียง : muirshaighdiúir 0 โหวต
26/11/2019 phógfainn [ga] การออกเสียง : phógfainn 0 โหวต
26/11/2019 mbabhla [ga] การออกเสียง : mbabhla 0 โหวต
26/11/2019 Ua Feghaile [ga] การออกเสียง : Ua Feghaile 0 โหวต
26/11/2019 Ragnall Mac Torcaill [ga] การออกเสียง : Ragnall Mac Torcaill 0 โหวต
26/11/2019 Gean Cánach [ga] การออกเสียง : Gean Cánach 0 โหวต
26/11/2019 Ó hÉineadha - Heanue (Eng) [ga] การออกเสียง : Ó hÉineadha - Heanue (Eng) 0 โหวต
26/11/2019 Aonbár [ga] การออกเสียง : Aonbár 0 โหวต
26/11/2019 gharda [ga] การออกเสียง : gharda 0 โหวต
26/11/2019 Fortuatha [ga] การออกเสียง : Fortuatha 0 โหวต
26/11/2019 Samhradhán [ga] การออกเสียง : Samhradhán 0 โหวต
26/11/2019 lapairín [ga] การออกเสียง : lapairín 0 โหวต
26/11/2019 Cellach Cualann [ga] การออกเสียง : Cellach Cualann 0 โหวต
04/11/2019 ghrian [ga] การออกเสียง : ghrian 0 โหวต
15/09/2019 Ó Doibhlin [ga] การออกเสียง : Ó Doibhlin 0 โหวต
15/09/2019 mogaill fholmha [ga] การออกเสียง : mogaill fholmha 0 โหวต
15/09/2019 dhéanfá [ga] การออกเสียง : dhéanfá 0 โหวต