สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/05/2018 trínár [ga] การออกเสียง : trínár 1 โหวต
07/05/2018 leitís [ga] การออกเสียง : leitís 0 โหวต
07/05/2018 leaca [ga] การออกเสียง : leaca 0 โหวต
07/05/2018 prainnteach [ga] การออกเสียง : prainnteach 0 โหวต
07/05/2018 Gabhfaidh [ga] การออกเสียง : Gabhfaidh 0 โหวต
07/05/2018 múinteora [ga] การออกเสียง : múinteora 0 โหวต
07/05/2018 ní fhillfidh mé [ga] การออกเสียง : ní fhillfidh mé 1 โหวต
07/05/2018 Nach dtitfidh sé? [ga] การออกเสียง : Nach dtitfidh sé? 1 โหวต
07/05/2018 ní chanfaidh mé [ga] การออกเสียง : ní chanfaidh mé 1 โหวต
07/05/2018 leis na [ga] การออกเสียง : leis na 1 โหวต
07/05/2018 ní dhúntar é [ga] การออกเสียง : ní dhúntar é 1 โหวต
07/05/2018 an ndúntar é? [ga] การออกเสียง : an ndúntar é? 1 โหวต
07/05/2018 inár [ga] การออกเสียง : inár 1 โหวต
07/05/2018 Greamán [ga] การออกเสียง : Greamán 0 โหวต
07/05/2018 cuideoidh [ga] การออกเสียง : cuideoidh 0 โหวต
07/05/2018 bronnfar [ga] การออกเสียง : bronnfar 0 โหวต
07/05/2018 shíneoidh [ga] การออกเสียง : shíneoidh 0 โหวต
07/05/2018 gheofar [ga] การออกเสียง : gheofar 0 โหวต
07/05/2018 ndéarfaidh [ga] การออกเสียง : ndéarfaidh 0 โหวต
07/05/2018 gcloisfidh [ga] การออกเสียง : gcloisfidh 0 โหวต
07/05/2018 chodlóidh [ga] การออกเสียง : chodlóidh 0 โหวต
07/05/2018 i mbarr [ga] การออกเสียง : i mbarr 0 โหวต
07/05/2018 druidte [ga] การออกเสียง : druidte 0 โหวต
07/05/2018 abhlóir [ga] การออกเสียง : abhlóir 0 โหวต
07/05/2018 ábhal [ga] การออกเสียง : ábhal 0 โหวต
07/05/2018 lena chéile [ga] การออกเสียง : lena chéile 0 โหวต
07/05/2018 maitheamh [ga] การออกเสียง : maitheamh 0 โหวต
07/05/2018 ag madhmadh [ga] การออกเสียง : ag madhmadh 0 โหวต
07/05/2018 Úsáideann [ga] การออกเสียง : Úsáideann 0 โหวต
07/05/2018 íocaim [ga] การออกเสียง : íocaim 0 โหวต