สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/12/2019 ag iompó [ga] การออกเสียง : ag iompó 0 โหวต
12/12/2019 iompó [ga] การออกเสียง : iompó 0 โหวต
12/12/2019 ag feo [ga] การออกเสียง : ag feo 0 โหวต
12/12/2019 go luath [ga] การออกเสียง : go luath 0 โหวต
12/12/2019 go déanach [ga] การออกเสียง : go déanach 0 โหวต
12/12/2019 níos luaithe [ga] การออกเสียง : níos luaithe 0 โหวต
12/12/2019 an mhaidin [ga] การออกเสียง : an mhaidin 0 โหวต
12/12/2019 na maidineacha [ga] การออกเสียง : na maidineacha 0 โหวต
12/12/2019 na hoícheanta [ga] การออกเสียง : na hoícheanta 0 โหวต
12/12/2019 tráthnóna inniu [ga] การออกเสียง : tráthnóna inniu 0 โหวต
12/12/2019 tráthnóna amárach [ga] การออกเสียง : tráthnóna amárach 0 โหวต
12/12/2019 ródhona [ga] การออกเสียง : ródhona 0 โหวต
12/12/2019 osclaítear [ga] การออกเสียง : osclaítear 0 โหวต
12/12/2019 guthanna [ga] การออกเสียง : guthanna 0 โหวต
12/12/2019 Anand [ga] การออกเสียง : Anand 0 โหวต
12/12/2019 dubhudh [ga] การออกเสียง : dubhudh 0 โหวต
12/12/2019 dearglach [ga] การออกเสียง : dearglach 0 โหวต
12/12/2019 dhruidim [ga] การออกเสียง : dhruidim 0 โหวต
12/12/2019 ngluaisteán [ga] การออกเสียง : ngluaisteán 0 โหวต
12/12/2019 seordán [ga] การออกเสียง : seordán 0 โหวต
12/12/2019 teanngháire [ga] การออกเสียง : teanngháire 0 โหวต
12/12/2019 iníon gaoithe [ga] การออกเสียง : iníon gaoithe 0 โหวต
12/12/2019 gabhairín [ga] การออกเสียง : gabhairín 0 โหวต
12/12/2019 tíne thanaide [ga] การออกเสียง : tíne thanaide 0 โหวต
12/12/2019 gaige na maige [ga] การออกเสียง : gaige na maige 0 โหวต
12/12/2019 comhla breac [ga] การออกเสียง : comhla breac 0 โหวต
12/12/2019 coigealach [ga] การออกเสียง : coigealach 0 โหวต
12/12/2019 búdán [ga] การออกเสียง : búdán 0 โหวต
12/12/2019 An Mhumhain [ga] การออกเสียง : An Mhumhain 0 โหวต
12/12/2019 Liadh [ga] การออกเสียง : Liadh 0 โหวต