สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/05/2018 Amhlaoibh [ga] การออกเสียง : Amhlaoibh 0 โหวต
07/05/2018 lá saoire bainc [ga] การออกเสียง : lá saoire bainc 0 โหวต
07/05/2018 Ó Dónaill [ga] การออกเสียง : Ó Dónaill 0 โหวต
07/05/2018 Ríona [ga] การออกเสียง : Ríona 0 โหวต
07/05/2018 aistreoir [ga] การออกเสียง : aistreoir 0 โหวต
07/05/2018 fear tís [ga] การออกเสียง : fear tís 0 โหวต
07/05/2018 fear léannta [ga] การออกเสียง : fear léannta 0 โหวต
07/05/2018 síochán [ga] การออกเสียง : síochán 0 โหวต
07/05/2018 Síochán leat [ga] การออกเสียง : Síochán leat 0 โหวต
07/05/2018 scaifte [ga] การออกเสียง : scaifte 0 โหวต
07/05/2018 doirt [ga] การออกเสียง : doirt 0 โหวต
07/05/2018 íotach [ga] การออกเสียง : íotach 0 โหวต
07/05/2018 thuairimí [ga] การออกเสียง : thuairimí 0 โหวต
07/05/2018 bunuimhreacha [ga] การออกเสียง : bunuimhreacha 1 โหวต
07/05/2018 bhróin [ga] การออกเสียง : bhróin 0 โหวต
07/05/2018 creathnú [ga] การออกเสียง : creathnú 0 โหวต
07/05/2018 Costrach [ga] การออกเสียง : Costrach 0 โหวต
07/05/2018 Céatach [ga] การออกเสียง : Céatach 0 โหวต
07/05/2018 seanaithreacha [ga] การออกเสียง : seanaithreacha 0 โหวต
07/05/2018 aon cheann amháin [ga] การออกเสียง : aon cheann amháin 1 โหวต
07/05/2018 aon fhear déag [ga] การออกเสียง : aon fhear déag 1 โหวต
07/05/2018 aon duine amháin [ga] การออกเสียง : aon duine amháin 1 โหวต
07/05/2018 phroifisiún [ga] การออกเสียง : phroifisiún 0 โหวต
07/05/2018 scríbhneora [ga] การออกเสียง : scríbhneora 0 โหวต
07/05/2018 litríonn tú [ga] การออกเสียง : litríonn tú 0 โหวต
07/05/2018 as Gaeilge [ga] การออกเสียง : as Gaeilge 1 โหวต
07/05/2018 do bhur [ga] การออกเสียง : do bhur 1 โหวต
07/05/2018 de bhur [ga] การออกเสียง : de bhur 1 โหวต
07/05/2018 faoinár [ga] การออกเสียง : faoinár 1 โหวต
07/05/2018 ónár [ga] การออกเสียง : ónár 1 โหวต