สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/12/2019 róghaofar [ga] การออกเสียง : róghaofar 0 โหวต
12/12/2019 ana the [ga] การออกเสียง : ana the 0 โหวต
12/12/2019 Badhbh na Coille Duibhe [ga] การออกเสียง : Badhbh na Coille Duibhe 0 โหวต
12/12/2019 dásacht [ga] การออกเสียง : dásacht 0 โหวต
12/12/2019 dea-chleachtas [ga] การออกเสียง : dea-chleachtas 0 โหวต
12/12/2019 dioscaire [ga] การออกเสียง : dioscaire 0 โหวต
12/12/2019 neamhghníomh [ga] การออกเสียง : neamhghníomh 0 โหวต
12/12/2019 Dadaí [ga] การออกเสียง : Dadaí 0 โหวต
12/12/2019 mbóthar [ga] การออกเสียง : mbóthar 0 โหวต
12/12/2019 mirlíní [ga] การออกเสียง : mirlíní 0 โหวต
12/12/2019 spéirghealach [ga] การออกเสียง : spéirghealach 0 โหวต
12/12/2019 abhartach [ga] การออกเสียง : abhartach 0 โหวต
12/12/2019 druga [ga] การออกเสียง : druga 0 โหวต
12/12/2019 Meadhair [ga] การออกเสียง : Meadhair 0 โหวต
12/12/2019 faocháin [ga] การออกเสียง : faocháin 0 โหวต
12/12/2019 mbuidéal [ga] การออกเสียง : mbuidéal 0 โหวต
12/12/2019 Cóilí [ga] การออกเสียง : Cóilí 0 โหวต
12/12/2019 geataí [ga] การออกเสียง : geataí 0 โหวต
12/12/2019 troideann [ga] การออกเสียง : troideann 0 โหวต
12/12/2019 gaothrán [ga] การออกเสียง : gaothrán 0 โหวต
12/12/2019 Aislín [ga] การออกเสียง : Aislín 0 โหวต
12/12/2019 Abhainn na Fuinseann [ga] การออกเสียง : Abhainn na Fuinseann 0 โหวต
12/12/2019 pónaire [ga] การออกเสียง : pónaire 0 โหวต
12/12/2019 clanna baoisgne [ga] การออกเสียง : clanna baoisgne 0 โหวต
12/12/2019 clanna moirne [ga] การออกเสียง : clanna moirne 0 โหวต
12/12/2019 thabharfadh [ga] การออกเสียง : thabharfadh 0 โหวต
12/12/2019 ag gáirí [ga] การออกเสียง : ag gáirí 0 โหวต
12/12/2019 ag tosnú [ga] การออกเสียง : ag tosnú 0 โหวต
12/12/2019 ag titim [ga] การออกเสียง : ag titim 0 โหวต
12/12/2019 ag fás [ga] การออกเสียง : ag fás 0 โหวต