สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/12/2019 gcairead [ga] การออกเสียง : gcairead 0 โหวต
12/12/2019 Branna [ga] การออกเสียง : Branna 0 โหวต
12/12/2019 Mac Raicín [ga] การออกเสียง : Mac Raicín 0 โหวต
12/12/2019 Mór-Ríona [ga] การออกเสียง : Mór-Ríona 0 โหวต
12/12/2019 Ó Briún [ga] การออกเสียง : Ó Briún 0 โหวต
12/12/2019 Ó Sluaghadháin [ga] การออกเสียง : Ó Sluaghadháin 0 โหวต
12/12/2019 Ó Sluáin [ga] การออกเสียง : Ó Sluáin 0 โหวต
12/12/2019 cuartha [ga] การออกเสียง : cuartha 0 โหวต
12/12/2019 ana fhuar [ga] การออกเสียง : ana fhuar 0 โหวต
12/12/2019 róthe [ga] การออกเสียง : róthe 0 โหวต
12/12/2019 rómheirbh [ga] การออกเสียง : rómheirbh 0 โหวต
12/12/2019 náisiúntacht [ga] การออกเสียง : náisiúntacht 0 โหวต
12/12/2019 tusainm [ga] การออกเสียง : tusainm 0 โหวต
12/12/2019 neacha [ga] การออกเสียง : neacha 0 โหวต
12/12/2019 fuinseoige [ga] การออกเสียง : fuinseoige 0 โหวต
12/12/2019 cinnteoidh [ga] การออกเสียง : cinnteoidh 0 โหวต
12/12/2019 Earnán [ga] การออกเสียง : Earnán 0 โหวต
12/12/2019 Eanruig [ga] การออกเสียง : Eanruig 0 โหวต
12/12/2019 imeochaidh [ga] การออกเสียง : imeochaidh 0 โหวต
12/12/2019 beannacht libh [ga] การออกเสียง : beannacht libh 0 โหวต
12/12/2019 smaoiním [ga] การออกเสียง : smaoiním 0 โหวต
12/12/2019 leantóir [ga] การออกเสียง : leantóir 0 โหวต
12/12/2019 gearánta [ga] การออกเสียง : gearánta 0 โหวต
12/12/2019 maith go leor [ga] การออกเสียง : maith go leor 0 โหวต
12/12/2019 go diail [ga] การออกเสียง : go diail 0 โหวต
12/12/2019 ana thirim [ga] การออกเสียง : ana thirim 0 โหวต
12/12/2019 ana gheal [ga] การออกเสียง : ana gheal 0 โหวต
12/12/2019 ana dhorcha [ga] การออกเสียง : ana dhorcha 0 โหวต
12/12/2019 ana ghrianmhar [ga] การออกเสียง : ana ghrianmhar 0 โหวต
12/12/2019 ana ghaofar [ga] การออกเสียง : ana ghaofar 0 โหวต