สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/05/2018 Cethleann [ga] การออกเสียง : Cethleann 0 โหวต
07/05/2018 dá nglacfá [ga] การออกเสียง : dá nglacfá 0 โหวต
07/05/2018 ná hionsaigh é [ga] การออกเสียง : ná hionsaigh é 0 โหวต
07/05/2018 ná habair é [ga] การออกเสียง : ná habair é 0 โหวต
07/05/2018 ghluaisrothar [ga] การออกเสียง : ghluaisrothar 0 โหวต
07/05/2018 Coille Bheithe [ga] การออกเสียง : Coille Bheithe 0 โหวต
07/05/2018 Amhlaibh / Olaf / Amlaíb [ga] การออกเสียง : Amhlaibh / Olaf / Amlaíb 0 โหวต
07/05/2018 Duine beag [ga] การออกเสียง : Duine beag 0 โหวต
07/05/2018 Jeighbh [ga] การออกเสียง : Jeighbh 0 โหวต
07/05/2018 Jedíoch [ga] การออกเสียง : Jedíoch 0 โหวต
07/05/2018 clannógach [ga] การออกเสียง : clannógach 0 โหวต
07/05/2018 Loimic [ga] การออกเสียง : Loimic 0 โหวต
07/05/2018 trumpadóir [ga] การออกเสียง : trumpadóir 0 โหวต
07/05/2018 armchar [ga] การออกเสียง : armchar 0 โหวต
07/05/2018 Leamhach [ga] การออกเสียง : Leamhach 0 โหวต
07/05/2018 stadhan [ga] การออกเสียง : stadhan 0 โหวต
07/05/2018 dallchéim [ga] การออกเสียง : dallchéim 0 โหวต
07/05/2018 faolshnámh [ga] การออกเสียง : faolshnámh 0 โหวต
07/05/2018 gadhrach [ga] การออกเสียง : gadhrach 0 โหวต
07/05/2018 athghnó [ga] การออกเสียง : athghnó 0 โหวต
07/05/2018 Dabhóg [ga] การออกเสียง : Dabhóg 0 โหวต
07/05/2018 Ní thabharfaidh [ga] การออกเสียง : Ní thabharfaidh 0 โหวต
07/05/2018 seoraí [ga] การออกเสียง : seoraí 0 โหวต
07/05/2018 liothrach [ga] การออกเสียง : liothrach 0 โหวต
07/05/2018 béalastán [ga] การออกเสียง : béalastán 0 โหวต
07/05/2018 Breatimeacht [ga] การออกเสียง : Breatimeacht 0 โหวต
07/05/2018 Tliongánach [ga] การออกเสียง : Tliongánach 0 โหวต
07/05/2018 Callán [ga] การออกเสียง : Callán 0 โหวต
07/05/2018 Ní Bhreanáin [ga] การออกเสียง : Ní Bhreanáin 0 โหวต
07/05/2018 Aoibhnait [ga] การออกเสียง : Aoibhnait 0 โหวต