สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2018 Creimhinis [ga] การออกเสียง : Creimhinis 0 โหวต
10/05/2018 clabhcánach [ga] การออกเสียง : clabhcánach 0 โหวต
10/05/2018 Ioruaise [ga] การออกเสียง : Ioruaise 0 โหวต
10/05/2018 Liadán [ga] การออกเสียง : Liadán 0 โหวต
10/05/2018 Fionnleaseach [ga] การออกเสียง : Fionnleaseach 0 โหวต
10/05/2018 tuairteála [ga] การออกเสียง : tuairteála 0 โหวต
10/05/2018 Drochubh, drochéan [ga] การออกเสียง : Drochubh, drochéan 0 โหวต
10/05/2018 Unsic (Old Irish) [ga] การออกเสียง : Unsic (Old Irish) 0 โหวต
10/05/2018 Ibormeith (Old Irish) [ga] การออกเสียง : Ibormeith (Old Irish) 0 โหวต
10/05/2018 Na daltaí [ga] การออกเสียง : Na daltaí 1 โหวต
10/05/2018 scatach [ga] การออกเสียง : scatach 0 โหวต
10/05/2018 Ceasair [ga] การออกเสียง : Ceasair 0 โหวต
10/05/2018 féinig [ga] การออกเสียง : féinig 0 โหวต
10/05/2018 Duagh [ga] การออกเสียง : Duagh 0 โหวต
10/05/2018 trastíre [ga] การออกเสียง : trastíre 0 โหวต
10/05/2018 mairg [ga] การออกเสียง : mairg 0 โหวต
10/05/2018 aibiú [ga] การออกเสียง : aibiú 0 โหวต
10/05/2018 Leispiach [ga] การออกเสียง : Leispiach 0 โหวต
10/05/2018 ndeireann [ga] การออกเสียง : ndeireann 0 โหวต
10/05/2018 cadhnaíocht [ga] การออกเสียง : cadhnaíocht 0 โหวต
10/05/2018 turadh [ga] การออกเสียง : turadh 0 โหวต
10/05/2018 fo-éadaí [ga] การออกเสียง : fo-éadaí 0 โหวต
10/05/2018 Lambeg [en] การออกเสียง : Lambeg 0 โหวต
10/05/2018 spéaclachaí [ga] การออกเสียง : spéaclachaí 0 โหวต
10/05/2018 Eachthiarnáin [ga] การออกเสียง : Eachthiarnáin 0 โหวต
10/05/2018 Riagán [ga] การออกเสียง : Riagán 0 โหวต
10/05/2018 Fechín [ga] การออกเสียง : Fechín 0 โหวต
10/05/2018 Fearchar [ga] การออกเสียง : Fearchar 0 โหวต
10/05/2018 Fachtna [ga] การออกเสียง : Fachtna 0 โหวต
10/05/2018 Donndubhán [ga] การออกเสียง : Donndubhán 0 โหวต