สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/05/2018 intuigthe [ga] การออกเสียง : intuigthe 0 โหวต
07/05/2018 ruán alla [ga] การออกเสียง : ruán alla 0 โหวต
07/05/2018 Níl an fáinne ró-bheag. [ga] การออกเสียง : Níl an fáinne ró-bheag. 0 โหวต
07/05/2018 claochlú [ga] การออกเสียง : claochlú 0 โหวต
07/05/2018 Chlocháin [ga] การออกเสียง : Chlocháin 0 โหวต
07/05/2018 Haonach [ga] การออกเสียง : Haonach 0 โหวต
07/05/2018 borróg [ga] การออกเสียง : borróg 0 โหวต
07/05/2018 stad anois [ga] การออกเสียง : stad anois 0 โหวต
07/05/2018 Cá raibh sé? [ga] การออกเสียง : Cá raibh sé? 0 โหวต
07/05/2018 fuinneoig [ga] การออกเสียง : fuinneoig 0 โหวต
07/05/2018 Glencarnagh [en] การออกเสียง : Glencarnagh 0 โหวต
07/05/2018 An Dothra [ga] การออกเสียง : An Dothra 0 โหวต
07/05/2018 Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal [ga] การออกเสียง : Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal 0 โหวต
07/05/2018 Baile Bháigh [ga] การออกเสียง : Baile Bháigh 0 โหวต
07/05/2018 dheirtháir [ga] การออกเสียง : dheirtháir 0 โหวต
07/05/2018 achann [ga] การออกเสียง : achann 0 โหวต
07/05/2018 Edair [ga] การออกเสียง : Edair 0 โหวต
07/05/2018 Gulbán [ga] การออกเสียง : Gulbán 0 โหวต
07/05/2018 graosta [ga] การออกเสียง : graosta 0 โหวต
07/05/2018 chnámha [ga] การออกเสียง : chnámha 0 โหวต
07/05/2018 thnúth [ga] การออกเสียง : thnúth 0 โหวต
07/05/2018 Gníomhaigh [ga] การออกเสียง : Gníomhaigh 0 โหวต
07/05/2018 cosain [ga] การออกเสียง : cosain 0 โหวต
07/05/2018 ag sníomh snátha [ga] การออกเสียง : ag sníomh snátha 0 โหวต
07/05/2018 teagaisc [ga] การออกเสียง : teagaisc 0 โหวต
07/05/2018 imbas fiosaíochta [ga] การออกเสียง : imbas fiosaíochta 0 โหวต
07/05/2018 alltacht [ga] การออกเสียง : alltacht 0 โหวต
07/05/2018 mhilleadh [ga] การออกเสียง : mhilleadh 0 โหวต
07/05/2018 leadradh [ga] การออกเสียง : leadradh 0 โหวต
07/05/2018 cairteacha [ga] การออกเสียง : cairteacha 0 โหวต