สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/05/2018 de dhíobháil [ga] การออกเสียง : de dhíobháil 1 โหวต
20/05/2018 Lackanavea [en] การออกเสียง : Lackanavea 0 โหวต
20/05/2018 iafaidh [ga] การออกเสียง : iafaidh 0 โหวต
20/05/2018 Meiriceá Theas [ga] การออกเสียง : Meiriceá Theas 1 โหวต
20/05/2018 Meiriceá Thuaidh [ga] การออกเสียง : Meiriceá Thuaidh 1 โหวต
20/05/2018 dhódh [ga] การออกเสียง : dhódh 0 โหวต
20/05/2018 angaidh [ga] การออกเสียง : angaidh 1 โหวต
20/05/2018 angadh [ga] การออกเสียง : angadh 0 โหวต
20/05/2018 dá mbuailfeadh [ga] การออกเสียง : dá mbuailfeadh 1 โหวต
20/05/2018 d'iaigh siad [ga] การออกเสียง : d'iaigh siad 1 โหวต
20/05/2018 cinnigí [ga] การออกเสียง : cinnigí 1 โหวต
20/05/2018 urrann [ga] การออกเสียง : urrann 0 โหวต
20/05/2018 snoí [ga] การออกเสียง : snoí 0 โหวต
20/05/2018 snoígí [ga] การออกเสียง : snoígí 0 โหวต
20/05/2018 shnigh sé [ga] การออกเสียง : shnigh sé 1 โหวต
20/05/2018 threabhfainn [ga] การออกเสียง : threabhfainn 0 โหวต
20/05/2018 treabhaigí [ga] การออกเสียง : treabhaigí 1 โหวต
20/05/2018 glacfar [ga] การออกเสียง : glacfar 1 โหวต
20/05/2018 snigh [ga] การออกเสียง : snigh 0 โหวต
20/05/2018 sáith [ga] การออกเสียง : sáith 0 โหวต
20/05/2018 tagaigí [ga] การออกเสียง : tagaigí 1 โหวต
10/05/2018 ministéara [ga] การออกเสียง : ministéara 0 โหวต
10/05/2018 gaireas [ga] การออกเสียง : gaireas 0 โหวต
10/05/2018 rabhnáilte [ga] การออกเสียง : rabhnáilte 0 โหวต
10/05/2018 uamóir [ga] การออกเสียง : uamóir 0 โหวต
10/05/2018 dréimirí [ga] การออกเสียง : dréimirí 0 โหวต
10/05/2018 peaineanna [ga] การออกเสียง : peaineanna 0 โหวต
10/05/2018 míonna an fhómhair [ga] การออกเสียง : míonna an fhómhair 0 โหวต
10/05/2018 An bhfágfaidh sé? [ga] การออกเสียง : An bhfágfaidh sé? 1 โหวต
10/05/2018 Ó Cadáin [ga] การออกเสียง : Ó Cadáin 0 โหวต