สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2018 leifteánach [ga] การออกเสียง : leifteánach 0 โหวต
10/05/2018 spadchosach [ga] การออกเสียง : spadchosach 0 โหวต
10/05/2018 comharthaí [ga] การออกเสียง : comharthaí 0 โหวต
10/05/2018 comharthaí foghraíochta [ga] การออกเสียง : comharthaí foghraíochta 0 โหวต
10/05/2018 dhíbeartha [ga] การออกเสียง : dhíbeartha 0 โหวต
10/05/2018 scaothaire [ga] การออกเสียง : scaothaire 0 โหวต
10/05/2018 murach [ga] การออกเสียง : murach 0 โหวต
10/05/2018 uaill [ga] การออกเสียง : uaill 0 โหวต
10/05/2018 seachadtar [ga] การออกเสียง : seachadtar 1 โหวต
08/05/2018 Cluain Dolcáin [ga] การออกเสียง : Cluain Dolcáin 0 โหวต
08/05/2018 slios [ga] การออกเสียง : slios 0 โหวต
08/05/2018 lá sómais [ga] การออกเสียง : lá sómais 0 โหวต
08/05/2018 Mánus [ga] การออกเสียง : Mánus 0 โหวต
08/05/2018 Lus na Maighdine Muire [ga] การออกเสียง : Lus na Maighdine Muire 0 โหวต
08/05/2018 Athair Thalún [ga] การออกเสียง : Athair Thalún 0 โหวต
08/05/2018 Cuach Phádraig [ga] การออกเสียง : Cuach Phádraig 0 โหวต
08/05/2018 Copóg Chatach [ga] การออกเสียง : Copóg Chatach 0 โหวต
07/05/2018 comhfhreagraí [ga] การออกเสียง : comhfhreagraí 0 โหวต
07/05/2018 ngeal [ga] การออกเสียง : ngeal 0 โหวต
07/05/2018 Feardorcha [ga] การออกเสียง : Feardorcha 0 โหวต
07/05/2018 Dálach [ga] การออกเสียง : Dálach 0 โหวต
07/05/2018 nGaillimh [ga] การออกเสียง : nGaillimh 0 โหวต
07/05/2018 Deoradhán [ga] การออกเสียง : Deoradhán 0 โหวต
07/05/2018 ceirtlise [ga] การออกเสียง : ceirtlise 0 โหวต
07/05/2018 forscríbhinn [ga] การออกเสียง : forscríbhinn 0 โหวต
07/05/2018 Daoirí [ga] การออกเสียง : Daoirí 0 โหวต
07/05/2018 fearmhíniú [ga] การออกเสียง : fearmhíniú 0 โหวต
07/05/2018 Leanbán [ga] การออกเสียง : Leanbán 0 โหวต
07/05/2018 gaothmhar [ga] การออกเสียง : gaothmhar 0 โหวต
07/05/2018 tuigthe [ga] การออกเสียง : tuigthe 0 โหวต