สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/05/2021 iarsmalainne [ga] การออกเสียง : iarsmalainne 0 โหวต
11/05/2021 An Francach [ga] การออกเสียง : An Francach 0 โหวต
11/05/2021 fhága [ga] การออกเสียง : fhága 0 โหวต
30/04/2021 scaif [ga] การออกเสียง : scaif 0 โหวต
02/04/2021 luaidh [ga] การออกเสียง : luaidh 0 โหวต
02/04/2021 Dairlín [ga] การออกเสียง : Dairlín 0 โหวต
02/04/2021 scearc [ga] การออกเสียง : scearc 0 โหวต
02/04/2021 Nóim [ga] การออกเสียง : Nóim 0 โหวต
02/04/2021 cúirtéiseach [ga] การออกเสียง : cúirtéiseach 0 โหวต
02/04/2021 cuin [ga] การออกเสียง : cuin 0 โหวต
02/04/2021 Is í an eorna nua tú a fheiceáil. [ga] การออกเสียง : Is í an eorna nua tú a fheiceáil. 0 โหวต
02/04/2021 shiulóide [ga] การออกเสียง : shiulóide 0 โหวต
02/04/2021 Conchubar [ga] การออกเสียง : Conchubar 0 โหวต
02/04/2021 flúirseach [ga] การออกเสียง : flúirseach 0 โหวต
02/04/2021 Luimníoch [ga] การออกเสียง : Luimníoch 0 โหวต
02/04/2021 Murchús [ga] การออกเสียง : Murchús 0 โหวต
02/04/2021 breathnóinn [ga] การออกเสียง : breathnóinn 0 โหวต
02/04/2021 t-oibritheoir [ga] การออกเสียง : t-oibritheoir 0 โหวต
02/04/2021 Aonbarr [ga] การออกเสียง : Aonbarr 0 โหวต
02/04/2021 bhfeadfainn [ga] การออกเสียง : bhfeadfainn 0 โหวต
02/04/2021 Leighseach [ga] การออกเสียง : Leighseach 0 โหวต
02/04/2021 saol flúirseach [ga] การออกเสียง : saol flúirseach 0 โหวต
02/04/2021 cúisigh [ga] การออกเสียง : cúisigh 0 โหวต
02/04/2021 dtuigfeá [ga] การออกเสียง : dtuigfeá 0 โหวต
02/04/2021 Do-athraithe [ga] การออกเสียง : Do-athraithe 0 โหวต
02/04/2021 bialanna [ga] การออกเสียง : bialanna 0 โหวต
02/04/2021 Tuatha de Danann [ga] การออกเสียง : Tuatha de Danann 0 โหวต
02/04/2021 Seanchas Ardmhacha [ga] การออกเสียง : Seanchas Ardmhacha 0 โหวต
02/04/2021 Aegnus [ga] การออกเสียง : Aegnus 0 โหวต
02/04/2021 Fliodhais - Flidais [ga] การออกเสียง : Fliodhais - Flidais 0 โหวต