สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/05/2018 gléasaim [ga] การออกเสียง : gléasaim 0 โหวต
21/05/2018 dearmadta [ga] การออกเสียง : dearmadta 0 โหวต
21/05/2018 thaitníomar [ga] การออกเสียง : thaitníomar 1 โหวต
21/05/2018 duisim [ga] การออกเสียง : duisim 0 โหวต
21/05/2018 Bhfeicfinn [ga] การออกเสียง : Bhfeicfinn 1 โหวต
21/05/2018 caithidís [ga] การออกเสียง : caithidís 1 โหวต
21/05/2018 thiocfaidís [ga] การออกเสียง : thiocfaidís 1 โหวต
21/05/2018 ceamaradóir [ga] การออกเสียง : ceamaradóir 0 โหวต
21/05/2018 dtarlódh [ga] การออกเสียง : dtarlódh 0 โหวต
21/05/2018 gcoinneodh [ga] การออกเสียง : gcoinneodh 0 โหวต
21/05/2018 ciúnaigh [ga] การออกเสียง : ciúnaigh 0 โหวต
21/05/2018 dheiseoinn [ga] การออกเสียง : dheiseoinn 0 โหวต
21/05/2018 theagmhaigh [ga] การออกเสียง : theagmhaigh 0 โหวต
21/05/2018 theagmhaíomar [ga] การออกเสียง : theagmhaíomar 0 โหวต
21/05/2018 Ní bhfaighfidh [ga] การออกเสียง : Ní bhfaighfidh 1 โหวต
21/05/2018 roghnaínn [ga] การออกเสียง : roghnaínn 1 โหวต
21/05/2018 roghnóinn [ga] การออกเสียง : roghnóinn 1 โหวต
21/05/2018 Bheirigh [ga] การออกเสียง : Bheirigh 0 โหวต
21/05/2018 éagsúlóidh [ga] การออกเสียง : éagsúlóidh 0 โหวต
21/05/2018 liathadh [ga] การออกเสียง : liathadh 0 โหวต
21/05/2018 Conmhaicne [ga] การออกเสียง : Conmhaicne 0 โหวต
20/05/2018 cadal [ga] การออกเสียง : cadal 0 โหวต
20/05/2018 an lasairéan [ga] การออกเสียง : an lasairéan 0 โหวต
20/05/2018 dhéanainn [ga] การออกเสียง : dhéanainn 1 โหวต
20/05/2018 imreofá [ga] การออกเสียง : imreofá 1 โหวต
20/05/2018 chabhraíteá [ga] การออกเสียง : chabhraíteá 1 โหวต
20/05/2018 bod an deamhain [gd] การออกเสียง : bod an deamhain 0 โหวต
20/05/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] การออกเสียง : Is féidir súil eile a chaitheamh air. 0 โหวต
20/05/2018 Is fearr foighne ná fortún. [ga] การออกเสียง : Is fearr foighne ná fortún. 0 โหวต
20/05/2018 cruachaint [ga] การออกเสียง : cruachaint 0 โหวต