สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2018 Leispiach [ga] การออกเสียง : Leispiach 0 โหวต
10/05/2018 ndeireann [ga] การออกเสียง : ndeireann 0 โหวต
10/05/2018 cadhnaíocht [ga] การออกเสียง : cadhnaíocht 0 โหวต
10/05/2018 turadh [ga] การออกเสียง : turadh 0 โหวต
10/05/2018 fo-éadaí [ga] การออกเสียง : fo-éadaí 0 โหวต
10/05/2018 Lambeg [en] การออกเสียง : Lambeg 0 โหวต
10/05/2018 spéaclachaí [ga] การออกเสียง : spéaclachaí 0 โหวต
10/05/2018 Eachthiarnáin [ga] การออกเสียง : Eachthiarnáin 0 โหวต
10/05/2018 Riagán [ga] การออกเสียง : Riagán 0 โหวต
10/05/2018 Fechín [ga] การออกเสียง : Fechín 0 โหวต
10/05/2018 Fearchar [ga] การออกเสียง : Fearchar 0 โหวต
10/05/2018 Fachtna [ga] การออกเสียง : Fachtna 0 โหวต
10/05/2018 Donndubhán [ga] การออกเสียง : Donndubhán 0 โหวต
10/05/2018 Damhán [ga] การออกเสียง : Damhán 0 โหวต
10/05/2018 grána [ga] การออกเสียง : grána 0 โหวต
10/05/2018 Cé méid? [ga] การออกเสียง : Cé méid? 0 โหวต
10/05/2018 trácht gnóthach [ga] การออกเสียง : trácht gnóthach 0 โหวต
10/05/2018 sracfhéachaint [ga] การออกเสียง : sracfhéachaint 0 โหวต
10/05/2018 sonc [ga] การออกเสียง : sonc 0 โหวต
10/05/2018 cros [ga] การออกเสียง : cros 0 โหวต
10/05/2018 rite [ga] การออกเสียง : rite 0 โหวต
10/05/2018 mheabair [ga] การออกเสียง : mheabair 0 โหวต
10/05/2018 Táim bródúil asat [ga] การออกเสียง : Táim bródúil asat 0 โหวต
10/05/2018 Táim bródúil astu [ga] การออกเสียง : Táim bródúil astu 0 โหวต
10/05/2018 mayo [en] การออกเสียง : mayo 0 โหวต
10/05/2018 cáiliúla [ga] การออกเสียง : cáiliúla 0 โหวต
10/05/2018 ná béir [ga] การออกเสียง : ná béir 0 โหวต
10/05/2018 trasnaigh [ga] การออกเสียง : trasnaigh 0 โหวต
10/05/2018 monghar [ga] การออกเสียง : monghar 0 โหวต
10/05/2018 íoslódálfaimid [ga] การออกเสียง : íoslódálfaimid 1 โหวต