สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/02/2021 aontaíomar [ga] การออกเสียง : aontaíomar 0 โหวต
16/02/2021 dhíolfaidh [ga] การออกเสียง : dhíolfaidh 0 โหวต
16/02/2021 chabhraíodh [ga] การออกเสียง : chabhraíodh 0 โหวต
16/02/2021 chanaim [ga] การออกเสียง : chanaim 0 โหวต
16/02/2021 bualtaigh [ga] การออกเสียง : bualtaigh 0 โหวต
16/02/2021 jacaí [ga] การออกเสียง : jacaí 0 โหวต
16/02/2021 dtabharfá [ga] การออกเสียง : dtabharfá 0 โหวต
16/02/2021 gcuirfeá [ga] การออกเสียง : gcuirfeá 0 โหวต
16/02/2021 triomaíonn [ga] การออกเสียง : triomaíonn 0 โหวต
16/02/2021 cuardaíonn [ga] การออกเสียง : cuardaíonn 0 โหวต
16/02/2021 caiteoir [ga] การออกเสียง : caiteoir 0 โหวต
16/02/2021 eolaithe [ga] การออกเสียง : eolaithe 0 โหวต
16/02/2021 heolaithe [ga] การออกเสียง : heolaithe 0 โหวต
16/02/2021 mbitheolaíocht [ga] การออกเสียง : mbitheolaíocht 0 โหวต
16/02/2021 tsaotharlann [ga] การออกเสียง : tsaotharlann 0 โหวต
16/02/2021 dromchla [ga] การออกเสียง : dromchla 0 โหวต
16/02/2021 turgnamh [ga] การออกเสียง : turgnamh 0 โหวต
16/02/2021 chearnóg [ga] การออกเสียง : chearnóg 0 โหวต
16/02/2021 ollscoileanna [ga] การออกเสียง : ollscoileanna 0 โหวต
16/02/2021 ioslódalfaidh [ga] การออกเสียง : ioslódalfaidh 0 โหวต
16/02/2021 mbéarfaidh [ga] การออกเสียง : mbéarfaidh 0 โหวต
16/02/2021 goideann [ga] การออกเสียง : goideann 0 โหวต
16/02/2021 páircealfaidh [ga] การออกเสียง : páircealfaidh 0 โหวต
16/02/2021 pháircealfaidh [ga] การออกเสียง : pháircealfaidh 0 โหวต
16/02/2021 sábhálann [ga] การออกเสียง : sábhálann 0 โหวต
16/02/2021 tuillfidh [ga] การออกเสียง : tuillfidh 0 โหวต
16/02/2021 mbuafaidh [ga] การออกเสียง : mbuafaidh 0 โหวต
16/02/2021 aidiabatach [ga] การออกเสียง : aidiabatach 0 โหวต
16/02/2021 Oilibhéar [ga] การออกเสียง : Oilibhéar 0 โหวต
16/02/2021 mo chairde [ga] การออกเสียง : mo chairde 0 โหวต