สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/12/2019 Peats [ga] การออกเสียง : Peats 0 โหวต
13/12/2019 Maraisín [ga] การออกเสียง : Maraisín 0 โหวต
13/12/2019 sprideanna [ga] การออกเสียง : sprideanna 0 โหวต
13/12/2019 beantuathach [ga] การออกเสียง : beantuathach 0 โหวต
13/12/2019 Fillí [ga] การออกเสียง : Fillí 0 โหวต
13/12/2019 grá tiomnaithe [ga] การออกเสียง : grá tiomnaithe 0 โหวต
13/12/2019 íoróin [ga] การออกเสียง : íoróin 0 โหวต
13/12/2019 máinliacht [ga] การออกเสียง : máinliacht 0 โหวต
13/12/2019 A Mhéiní [ga] การออกเสียง : A Mhéiní 0 โหวต
13/12/2019 Méiní [ga] การออกเสียง : Méiní 0 โหวต
13/12/2019 Caimh [ga] การออกเสียง : Caimh 0 โหวต
13/12/2019 Aindrais Mac Marcuis [ga] การออกเสียง : Aindrais Mac Marcuis 0 โหวต
13/12/2019 dúradáin [ga] การออกเสียง : dúradáin 0 โหวต
13/12/2019 Amach! [ga] การออกเสียง : Amach! 0 โหวต
13/12/2019 measán [ga] การออกเสียง : measán 0 โหวต
13/12/2019 Muirne [ga] การออกเสียง : Muirne 0 โหวต
13/12/2019 Nig Uidhrín [ga] การออกเสียง : Nig Uidhrín 0 โหวต
13/12/2019 boimbéal [ga] การออกเสียง : boimbéal 0 โหวต
13/12/2019 ciotóg [ga] การออกเสียง : ciotóg 0 โหวต
13/12/2019 barrscéalta [ga] การออกเสียง : barrscéalta 0 โหวต
13/12/2019 spalptha [ga] การออกเสียง : spalptha 0 โหวต
13/12/2019 binb [ga] การออกเสียง : binb 0 โหวต
13/12/2019 saoraistritheoir [ga] การออกเสียง : saoraistritheoir 0 โหวต
13/12/2019 Mathghamhain Ó hIfearnáin [ga] การออกเสียง : Mathghamhain Ó hIfearnáin 0 โหวต
13/12/2019 A Cheaist [ga] การออกเสียง : A Cheaist 0 โหวต
13/12/2019 duileasg [ga] การออกเสียง : duileasg 0 โหวต
13/12/2019 Aisling an Óigfhir [ga] การออกเสียง : Aisling an Óigfhir 0 โหวต
13/12/2019 Micí [ga] การออกเสียง : Micí 0 โหวต
13/12/2019 A Pheats [ga] การออกเสียง : A Pheats 0 โหวต
13/12/2019 Faeilí [ga] การออกเสียง : Faeilí 0 โหวต