สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/05/2018 glacfar [ga] การออกเสียง : glacfar 1 โหวต
20/05/2018 snigh [ga] การออกเสียง : snigh 0 โหวต
20/05/2018 sáith [ga] การออกเสียง : sáith 0 โหวต
20/05/2018 tagaigí [ga] การออกเสียง : tagaigí 1 โหวต
10/05/2018 ministéara [ga] การออกเสียง : ministéara 0 โหวต
10/05/2018 gaireas [ga] การออกเสียง : gaireas 0 โหวต
10/05/2018 rabhnáilte [ga] การออกเสียง : rabhnáilte 0 โหวต
10/05/2018 uamóir [ga] การออกเสียง : uamóir 0 โหวต
10/05/2018 dréimirí [ga] การออกเสียง : dréimirí 0 โหวต
10/05/2018 peaineanna [ga] การออกเสียง : peaineanna 0 โหวต
10/05/2018 míonna an fhómhair [ga] การออกเสียง : míonna an fhómhair 0 โหวต
10/05/2018 An bhfágfaidh sé? [ga] การออกเสียง : An bhfágfaidh sé? 1 โหวต
10/05/2018 Ó Cadáin [ga] การออกเสียง : Ó Cadáin 0 โหวต
10/05/2018 Creimhinis [ga] การออกเสียง : Creimhinis 0 โหวต
10/05/2018 clabhcánach [ga] การออกเสียง : clabhcánach 0 โหวต
10/05/2018 Ioruaise [ga] การออกเสียง : Ioruaise 0 โหวต
10/05/2018 Liadán [ga] การออกเสียง : Liadán 0 โหวต
10/05/2018 Fionnleaseach [ga] การออกเสียง : Fionnleaseach 0 โหวต
10/05/2018 tuairteála [ga] การออกเสียง : tuairteála 0 โหวต
10/05/2018 Drochubh, drochéan [ga] การออกเสียง : Drochubh, drochéan 0 โหวต
10/05/2018 Unsic (Old Irish) [ga] การออกเสียง : Unsic (Old Irish) 0 โหวต
10/05/2018 Ibormeith (Old Irish) [ga] การออกเสียง : Ibormeith (Old Irish) 0 โหวต
10/05/2018 Na daltaí [ga] การออกเสียง : Na daltaí 1 โหวต
10/05/2018 scatach [ga] การออกเสียง : scatach 0 โหวต
10/05/2018 Ceasair [ga] การออกเสียง : Ceasair 0 โหวต
10/05/2018 féinig [ga] การออกเสียง : féinig 0 โหวต
10/05/2018 Duagh [ga] การออกเสียง : Duagh 0 โหวต
10/05/2018 trastíre [ga] การออกเสียง : trastíre 0 โหวต
10/05/2018 mairg [ga] การออกเสียง : mairg 0 โหวต
10/05/2018 aibiú [ga] การออกเสียง : aibiú 0 โหวต