สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/09/2019 smid [ga] การออกเสียง : smid 0 โหวต
15/09/2019 Leoid [en] การออกเสียง : Leoid 0 โหวต
15/09/2019 Tlachtga [ga] การออกเสียง : Tlachtga 0 โหวต
15/09/2019 Damhnaic [ga] การออกเสียง : Damhnaic 0 โหวต
15/09/2019 Séadhna [ga] การออกเสียง : Séadhna 0 โหวต
15/09/2019 anas [ga] การออกเสียง : anas 0 โหวต
15/09/2019 Ciabhán [ga] การออกเสียง : Ciabhán 0 โหวต
15/09/2019 sciorr [ga] การออกเสียง : sciorr 0 โหวต
15/09/2019 Danann [ga] การออกเสียง : Danann 0 โหวต
15/09/2019 Cairide [ga] การออกเสียง : Cairide 0 โหวต
15/09/2019 Brotiarna [ga] การออกเสียง : Brotiarna 0 โหวต
15/09/2019 Huair [ga] การออกเสียง : Huair 0 โหวต
15/09/2019 Céide [ga] การออกเสียง : Céide 0 โหวต
15/09/2019 díspeagadh [ga] การออกเสียง : díspeagadh 0 โหวต
15/09/2019 áitreabhach [ga] การออกเสียง : áitreabhach 0 โหวต
15/09/2019 An Bhreatnais [ga] การออกเสียง : An Bhreatnais 0 โหวต
15/09/2019 Bláthíne [ga] การออกเสียง : Bláthíne 0 โหวต
15/09/2019 sluaigh [ga] การออกเสียง : sluaigh 0 โหวต
15/09/2019 derbfine [ga] การออกเสียง : derbfine 0 โหวต
15/09/2019 aiteach [ga] การออกเสียง : aiteach 0 โหวต
15/09/2019 Moruadh [ga] การออกเสียง : Moruadh 0 โหวต
15/09/2019 mífhóinteach [ga] การออกเสียง : mífhóinteach 0 โหวต
15/09/2019 cóireáil [ga] การออกเสียง : cóireáil 0 โหวต
15/09/2019 liopard [ga] การออกเสียง : liopard 0 โหวต
15/09/2019 Feadóg Stáin [ga] การออกเสียง : Feadóg Stáin 0 โหวต
15/09/2019 Leabhar na Míosa [ga] การออกเสียง : Leabhar na Míosa 0 โหวต
15/09/2019 Banghaisgidheach [ga] การออกเสียง : Banghaisgidheach 0 โหวต
15/09/2019 Teidí [ga] การออกเสียง : Teidí 0 โหวต
15/09/2019 eisceacht [ga] การออกเสียง : eisceacht 0 โหวต
15/09/2019 spúnóig [ga] การออกเสียง : spúnóig 0 โหวต