สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/05/2018 Bheirigh [ga] การออกเสียง : Bheirigh 0 โหวต
21/05/2018 éagsúlóidh [ga] การออกเสียง : éagsúlóidh 0 โหวต
21/05/2018 liathadh [ga] การออกเสียง : liathadh 0 โหวต
21/05/2018 Conmhaicne [ga] การออกเสียง : Conmhaicne 0 โหวต
20/05/2018 cadal [ga] การออกเสียง : cadal 0 โหวต
20/05/2018 an lasairéan [ga] การออกเสียง : an lasairéan 0 โหวต
20/05/2018 dhéanainn [ga] การออกเสียง : dhéanainn 1 โหวต
20/05/2018 imreofá [ga] การออกเสียง : imreofá 1 โหวต
20/05/2018 chabhraíteá [ga] การออกเสียง : chabhraíteá 1 โหวต
20/05/2018 bod an deamhain [gd] การออกเสียง : bod an deamhain 0 โหวต
20/05/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] การออกเสียง : Is féidir súil eile a chaitheamh air. 0 โหวต
20/05/2018 Is fearr foighne ná fortún. [ga] การออกเสียง : Is fearr foighne ná fortún. 0 โหวต
20/05/2018 cruachaint [ga] การออกเสียง : cruachaint 0 โหวต
20/05/2018 de dhíobháil [ga] การออกเสียง : de dhíobháil 1 โหวต
20/05/2018 Lackanavea [en] การออกเสียง : Lackanavea 0 โหวต
20/05/2018 iafaidh [ga] การออกเสียง : iafaidh 0 โหวต
20/05/2018 Meiriceá Theas [ga] การออกเสียง : Meiriceá Theas 1 โหวต
20/05/2018 Meiriceá Thuaidh [ga] การออกเสียง : Meiriceá Thuaidh 1 โหวต
20/05/2018 dhódh [ga] การออกเสียง : dhódh 0 โหวต
20/05/2018 angaidh [ga] การออกเสียง : angaidh 1 โหวต
20/05/2018 angadh [ga] การออกเสียง : angadh 0 โหวต
20/05/2018 dá mbuailfeadh [ga] การออกเสียง : dá mbuailfeadh 1 โหวต
20/05/2018 d'iaigh siad [ga] การออกเสียง : d'iaigh siad 1 โหวต
20/05/2018 cinnigí [ga] การออกเสียง : cinnigí 1 โหวต
20/05/2018 urrann [ga] การออกเสียง : urrann 0 โหวต
20/05/2018 snoí [ga] การออกเสียง : snoí 0 โหวต
20/05/2018 snoígí [ga] การออกเสียง : snoígí 0 โหวต
20/05/2018 shnigh sé [ga] การออกเสียง : shnigh sé 1 โหวต
20/05/2018 threabhfainn [ga] การออกเสียง : threabhfainn 0 โหวต
20/05/2018 treabhaigí [ga] การออกเสียง : treabhaigí 1 โหวต