สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/12/2019 Spáinne [ga] การออกเสียง : Spáinne 0 โหวต
13/12/2019 Ráith na Ríogh [ga] การออกเสียง : Ráith na Ríogh 0 โหวต
13/12/2019 Cócra [ga] การออกเสียง : Cócra 0 โหวต
13/12/2019 Tiaracht [ga] การออกเสียง : Tiaracht 0 โหวต
13/12/2019 Micilín [ga] การออกเสียง : Micilín 0 โหวต
13/12/2019 Síthmaith [ga] การออกเสียง : Síthmaith 0 โหวต
13/12/2019 uamhnach [ga] การออกเสียง : uamhnach 0 โหวต
13/12/2019 Ó Cianáin [ga] การออกเสียง : Ó Cianáin 0 โหวต
13/12/2019 íostach [ga] การออกเสียง : íostach 0 โหวต
13/12/2019 ag ceannacht [ga] การออกเสียง : ag ceannacht 0 โหวต
13/12/2019 mífhoighneach [ga] การออกเสียง : mífhoighneach 0 โหวต
13/12/2019 bhalún [ga] การออกเสียง : bhalún 0 โหวต
13/12/2019 fealltach [ga] การออกเสียง : fealltach 0 โหวต
13/12/2019 Fothad Cairptheach [ga] การออกเสียง : Fothad Cairptheach 0 โหวต
13/12/2019 Dubhthair Laighean [ga] การออกเสียง : Dubhthair Laighean 0 โหวต
13/12/2019 fuileacht [ga] การออกเสียง : fuileacht 0 โหวต
13/12/2019 alabárd [ga] การออกเสียง : alabárd 0 โหวต
13/12/2019 glór tíre [ga] การออกเสียง : glór tíre 0 โหวต
13/12/2019 Seánín [ga] การออกเสียง : Seánín 0 โหวต
13/12/2019 Isteach! [ga] การออกเสียง : Isteach! 0 โหวต
13/12/2019 iartharach [ga] การออกเสียง : iartharach 0 โหวต
13/12/2019 A Sheáist [ga] การออกเสียง : A Sheáist 0 โหวต
13/12/2019 frustrachas [ga] การออกเสียง : frustrachas 0 โหวต
13/12/2019 gníomha [ga] การออกเสียง : gníomha 0 โหวต
13/12/2019 dhera [ga] การออกเสียง : dhera 0 โหวต
13/12/2019 duairce [ga] การออกเสียง : duairce 0 โหวต
13/12/2019 dhialann [ga] การออกเสียง : dhialann 0 โหวต
13/12/2019 bhféileacán [ga] การออกเสียง : bhféileacán 0 โหวต
13/12/2019 amanta [ga] การออกเสียง : amanta 0 โหวต
13/12/2019 airgeadlámh [ga] การออกเสียง : airgeadlámh 0 โหวต