สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/05/2018 athchorpraithe [ga] การออกเสียง : athchorpraithe 0 โหวต
05/05/2018 pearóidí [ga] การออกเสียง : pearóidí 0 โหวต
05/05/2018 déshrathach [ga] การออกเสียง : déshrathach 0 โหวต
05/05/2018 Dearbhfhine [ga] การออกเสียง : Dearbhfhine 0 โหวต
05/05/2018 ósais [ga] การออกเสียง : ósais 0 โหวต
05/05/2018 mharthanóir [ga] การออกเสียง : mharthanóir 0 โหวต
05/05/2018 Cealachán [ga] การออกเสียง : Cealachán 0 โหวต
05/05/2018 Aodhamair [ga] การออกเสียง : Aodhamair 0 โหวต
05/05/2018 taosrán [ga] การออกเสียง : taosrán 0 โหวต
05/05/2018 Mochán [ga] การออกเสียง : Mochán 0 โหวต
05/05/2018 gliúrascnach [ga] การออกเสียง : gliúrascnach 0 โหวต
05/05/2018 seamhan [ga] การออกเสียง : seamhan 0 โหวต
04/05/2018 ach cá'il [ga] การออกเสียง : ach cá'il 0 โหวต
04/05/2018 cúl tóna [ga] การออกเสียง : cúl tóna 0 โหวต
04/05/2018 chacamais [ga] การออกเสียง : chacamais 0 โหวต
04/05/2018 stripeach [ga] การออกเสียง : stripeach 0 โหวต
04/05/2018 Drom Fhinín [ga] การออกเสียง : Drom Fhinín 0 โหวต
04/05/2018 spíosartha [ga] การออกเสียง : spíosartha 0 โหวต
04/05/2018 chreideas [ga] การออกเสียง : chreideas 0 โหวต
04/05/2018 A Shlánaitheoir [ga] การออกเสียง : A Shlánaitheoir 0 โหวต
04/05/2018 Blárna [ga] การออกเสียง : Blárna 1 โหวต
04/05/2018 Cloch na Blárnan [ga] การออกเสียง : Cloch na Blárnan 1 โหวต
04/05/2018 Uiliséas [ga] การออกเสียง : Uiliséas 0 โหวต
04/05/2018 Seastnán [ga] การออกเสียง : Seastnán 0 โหวต
04/05/2018 N'fheadair [ga] การออกเสียง : N'fheadair 0 โหวต
04/05/2018 Fionnchú [ga] การออกเสียง : Fionnchú 0 โหวต
04/05/2018 Lenihan [en] การออกเสียง : Lenihan 0 โหวต
04/05/2018 Cormac Ó Gráda [ga] การออกเสียง : Cormac Ó Gráda 0 โหวต
04/05/2018 Captaen Haileabó [ga] การออกเสียง : Captaen Haileabó 0 โหวต
04/05/2018 Tintin [ga] การออกเสียง : Tintin 0 โหวต