สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/12/2019 thuaisceart [ga] การออกเสียง : thuaisceart 0 โหวต
04/12/2019 forfeda - forfeadha [ga] การออกเสียง : forfeda - forfeadha 0 โหวต
04/12/2019 Corrán Tuathail [ga] การออกเสียง : Corrán Tuathail 0 โหวต
04/12/2019 An Charraig Liath [ga] การออกเสียง : An Charraig Liath 0 โหวต
04/12/2019 de Blaghd [ga] การออกเสียง : de Blaghd 0 โหวต
04/12/2019 ar bord loinge [ga] การออกเสียง : ar bord loinge 0 โหวต
04/12/2019 loinge [ga] การออกเสียง : loinge 0 โหวต
04/12/2019 cíortha cóirithe [ga] การออกเสียง : cíortha cóirithe 0 โหวต
04/12/2019 gréasánaí [ga] การออกเสียง : gréasánaí 0 โหวต
04/12/2019 shaibhir [ga] การออกเสียง : shaibhir 0 โหวต
04/12/2019 Oirbsiú [ga] การออกเสียง : Oirbsiú 0 โหวต
04/12/2019 maraíonn [ga] การออกเสียง : maraíonn 0 โหวต
04/12/2019 trucail [ga] การออกเสียง : trucail 0 โหวต
04/12/2019 Bhéartha [ga] การออกเสียง : Bhéartha 0 โหวต
30/11/2019 Tubridy [en] การออกเสียง : Tubridy 0 โหวต
29/11/2019 Mórrigán - Mór-Ríoghain [ga] การออกเสียง : Mórrigán - Mór-Ríoghain 0 โหวต
28/11/2019 agó [ga] การออกเสียง : agó 0 โหวต
28/11/2019 Nemhain - Neamhain [ga] การออกเสียง : Nemhain - Neamhain 0 โหวต
28/11/2019 Cill Chríost [ga] การออกเสียง : Cill Chríost 0 โหวต
28/11/2019 anse [ga] การออกเสียง : anse 0 โหวต
28/11/2019 neartaíonn [ga] การออกเสียง : neartaíonn 0 โหวต
28/11/2019 athchóirithe [ga] การออกเสียง : athchóirithe 0 โหวต
28/11/2019 athchóiriú [ga] การออกเสียง : athchóiriú 0 โหวต
28/11/2019 thar cuimse [ga] การออกเสียง : thar cuimse 0 โหวต
28/11/2019 droim ar dhroim [ga] การออกเสียง : droim ar dhroim 0 โหวต
28/11/2019 guilpín [ga] การออกเสียง : guilpín 0 โหวต
28/11/2019 mháithreacha [ga] การออกเสียง : mháithreacha 0 โหวต
28/11/2019 bethadh - beatha [ga] การออกเสียง : bethadh - beatha 0 โหวต
28/11/2019 de dhroim [ga] การออกเสียง : de dhroim 0 โหวต
28/11/2019 longa [ga] การออกเสียง : longa 0 โหวต