สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2018 créacht [ga] การออกเสียง : créacht 0 โหวต
06/05/2018 fallaí [ga] การออกเสียง : fallaí 0 โหวต
06/05/2018 ar chlé [ga] การออกเสียง : ar chlé 0 โหวต
06/05/2018 an fhaill [ga] การออกเสียง : an fhaill 0 โหวต
06/05/2018 teachtaí [ga] การออกเสียง : teachtaí 0 โหวต
06/05/2018 d'aonar [ga] การออกเสียง : d'aonar 0 โหวต
06/05/2018 ní fhónfaidh sé [ga] การออกเสียง : ní fhónfaidh sé 0 โหวต
06/05/2018 dearna [ga] การออกเสียง : dearna 0 โหวต
06/05/2018 bhfásann [ga] การออกเสียง : bhfásann 0 โหวต
06/05/2018 thriúr [ga] การออกเสียง : thriúr 0 โหวต
06/05/2018 sháraíonn [ga] การออกเสียง : sháraíonn 0 โหวต
06/05/2018 machnaigh [ga] การออกเสียง : machnaigh 0 โหวต
06/05/2018 gannchuid [ga] การออกเสียง : gannchuid 0 โหวต
06/05/2018 curiarracht [ga] การออกเสียง : curiarracht 0 โหวต
06/05/2018 ngloine [ga] การออกเสียง : ngloine 0 โหวต
06/05/2018 biatachas [ga] การออกเสียง : biatachas 0 โหวต
06/05/2018 Éire Saor [ga] การออกเสียง : Éire Saor 0 โหวต
06/05/2018 Ó Foghludha [ga] การออกเสียง : Ó Foghludha 0 โหวต
06/05/2018 Samhna [ga] การออกเสียง : Samhna 0 โหวต
06/05/2018 taistil [ga] การออกเสียง : taistil 0 โหวต
06/05/2018 scealp [ga] การออกเสียง : scealp 0 โหวต
06/05/2018 ráicleach [ga] การออกเสียง : ráicleach 0 โหวต
06/05/2018 dochar [ga] การออกเสียง : dochar 0 โหวต
06/05/2018 óglachas [ga] การออกเสียง : óglachas 0 โหวต
06/05/2018 ní thiocfaidh [ga] การออกเสียง : ní thiocfaidh 0 โหวต
06/05/2018 ní thiocfainn [ga] การออกเสียง : ní thiocfainn 0 โหวต
06/05/2018 fónamh [ga] การออกเสียง : fónamh 0 โหวต
06/05/2018 gríoscán [ga] การออกเสียง : gríoscán 0 โหวต
06/05/2018 Brandubh [ga] การออกเสียง : Brandubh 0 โหวต
06/05/2018 a bhitseach [ga] การออกเสียง : a bhitseach 0 โหวต