สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/05/2018 ceimiceáin [ga] การออกเสียง : ceimiceáin 0 โหวต
05/05/2018 tachrán [ga] การออกเสียง : tachrán 0 โหวต
05/05/2018 síthbe (Old Irish) [ga] การออกเสียง : síthbe (Old Irish) 0 โหวต
05/05/2018 dar prísce [ga] การออกเสียง : dar prísce 0 โหวต
05/05/2018 laochaire [ga] การออกเสียง : laochaire 0 โหวต
05/05/2018 plástar [ga] การออกเสียง : plástar 0 โหวต
05/05/2018 dóbair [ga] การออกเสียง : dóbair 0 โหวต
05/05/2018 Caomhóg [ga] การออกเสียง : Caomhóg 0 โหวต
05/05/2018 Mórrigú / Mórrigán / Mór-Ríoghain [ga] การออกเสียง : Mórrigú / Mórrigán / Mór-Ríoghain 0 โหวต
05/05/2018 gétal (Old Irish) [ga] การออกเสียง : gétal (Old Irish) 0 โหวต
05/05/2018 straif [ga] การออกเสียง : straif 0 โหวต
05/05/2018 siabraid (Old Irish) [ga] การออกเสียง : siabraid (Old Irish) 0 โหวต
05/05/2018 athchorpraithe [ga] การออกเสียง : athchorpraithe 0 โหวต
05/05/2018 pearóidí [ga] การออกเสียง : pearóidí 0 โหวต
05/05/2018 déshrathach [ga] การออกเสียง : déshrathach 0 โหวต
05/05/2018 Dearbhfhine [ga] การออกเสียง : Dearbhfhine 0 โหวต
05/05/2018 ósais [ga] การออกเสียง : ósais 0 โหวต
05/05/2018 mharthanóir [ga] การออกเสียง : mharthanóir 0 โหวต
05/05/2018 Cealachán [ga] การออกเสียง : Cealachán 0 โหวต
05/05/2018 Aodhamair [ga] การออกเสียง : Aodhamair 0 โหวต
05/05/2018 taosrán [ga] การออกเสียง : taosrán 0 โหวต
05/05/2018 Mochán [ga] การออกเสียง : Mochán 0 โหวต
05/05/2018 gliúrascnach [ga] การออกเสียง : gliúrascnach 0 โหวต
05/05/2018 seamhan [ga] การออกเสียง : seamhan 0 โหวต
04/05/2018 ach cá'il [ga] การออกเสียง : ach cá'il 0 โหวต
04/05/2018 cúl tóna [ga] การออกเสียง : cúl tóna 0 โหวต
04/05/2018 chacamais [ga] การออกเสียง : chacamais 0 โหวต
04/05/2018 stripeach [ga] การออกเสียง : stripeach 0 โหวต
04/05/2018 Drom Fhinín [ga] การออกเสียง : Drom Fhinín 0 โหวต
04/05/2018 spíosartha [ga] การออกเสียง : spíosartha 0 โหวต