สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/12/2019 cearr [ga] การออกเสียง : cearr 0 โหวต
12/12/2019 ionatsa [ga] การออกเสียง : ionatsa 0 โหวต
07/12/2019 Tráthnóna maith [ga] การออกเสียง : Tráthnóna maith 0 โหวต
06/12/2019 Tigernmas - Tiarnas [ga] การออกเสียง : Tigernmas - Tiarnas 0 โหวต
06/12/2019 Ní maith liom é sin ar chor ar bith. [ga] การออกเสียง : Ní maith liom é sin ar chor ar bith. 0 โหวต
06/12/2019 Tar isteach tá sé an-fhuar amuigh. [ga] การออกเสียง : Tar isteach tá sé an-fhuar amuigh. 0 โหวต
05/12/2019 forbróir bogearraí [ga] การออกเสียง : forbróir bogearraí 0 โหวต
05/12/2019 Ba mhaith liom a bheith i m'aonar. [ga] การออกเสียง : Ba mhaith liom a bheith i m'aonar. 0 โหวต
05/12/2019 Tá cónaí orainn i sochaí. [ga] การออกเสียง : Tá cónaí orainn i sochaí. 0 โหวต
05/12/2019 Mairimid i sochaí. [ga] การออกเสียง : Mairimid i sochaí. 0 โหวต
05/12/2019 Deanfaidh sé sin cúis. [ga] การออกเสียง : Deanfaidh sé sin cúis. 0 โหวต
05/12/2019 sa todhchaí [ga] การออกเสียง : sa todhchaí 0 โหวต
05/12/2019 An bhfaca tú? [ga] การออกเสียง : An bhfaca tú? 0 โหวต
05/12/2019 cá ndeachaigh sé? [ga] การออกเสียง : cá ndeachaigh sé? 0 โหวต
05/12/2019 Cad atá á dhéanamh agam? [ga] การออกเสียง : Cad atá á dhéanamh agam? 0 โหวต
04/12/2019 Geir [ga] การออกเสียง : Geir 0 โหวต
04/12/2019 An t-oileán [ga] การออกเสียง : An t-oileán 0 โหวต
04/12/2019 nGaillimh [ga] การออกเสียง : nGaillimh 0 โหวต
04/12/2019 aibiú [ga] การออกเสียง : aibiú 0 โหวต
04/12/2019 Fachtna [ga] การออกเสียง : Fachtna 0 โหวต
04/12/2019 chuirfí [ga] การออกเสียง : chuirfí 0 โหวต
04/12/2019 meang [ga] การออกเสียง : meang 0 โหวต
04/12/2019 bricí [ga] การออกเสียง : bricí 0 โหวต
04/12/2019 fodla [ga] การออกเสียง : fodla 0 โหวต
04/12/2019 fionnuar [ga] การออกเสียง : fionnuar 0 โหวต
04/12/2019 Beartlaidh [ga] การออกเสียง : Beartlaidh 0 โหวต
04/12/2019 réadlann [ga] การออกเสียง : réadlann 0 โหวต
04/12/2019 plandaí [ga] การออกเสียง : plandaí 0 โหวต
04/12/2019 bhfeart [ga] การออกเสียง : bhfeart 0 โหวต
04/12/2019 triúir [ga] การออกเสียง : triúir 0 โหวต