สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2018 ceannaítear [ga] การออกเสียง : ceannaítear 0 โหวต
06/05/2018 Ó Maoil Fhábhail [ga] การออกเสียง : Ó Maoil Fhábhail 0 โหวต
06/05/2018 sí an Nollaig í [ga] การออกเสียง : sí an Nollaig í 0 โหวต
06/05/2018 Phoblacht [ga] การออกเสียง : Phoblacht 0 โหวต
06/05/2018 níos áille [ga] การออกเสียง : níos áille 0 โหวต
06/05/2018 ina dhúiseacht [ga] การออกเสียง : ina dhúiseacht 0 โหวต
06/05/2018 ag roinnt [ga] การออกเสียง : ag roinnt 0 โหวต
06/05/2018 freagróidh [ga] การออกเสียง : freagróidh 1 โหวต
06/05/2018 colaistéaról [ga] การออกเสียง : colaistéaról 0 โหวต
06/05/2018 Reynolds [en] การออกเสียง : Reynolds 0 โหวต
06/05/2018 éigríochta [ga] การออกเสียง : éigríochta 0 โหวต
06/05/2018 níos milse [ga] การออกเสียง : níos milse 1 โหวต
06/05/2018 baile ard [ga] การออกเสียง : baile ard 0 โหวต
06/05/2018 ná labhraígí anois [ga] การออกเสียง : ná labhraígí anois 0 โหวต
06/05/2018 Poc na nGael [ga] การออกเสียง : Poc na nGael 0 โหวต
06/05/2018 sciobtha scuabtha [ga] การออกเสียง : sciobtha scuabtha 0 โหวต
06/05/2018 ní thógfaidh [ga] การออกเสียง : ní thógfaidh 0 โหวต
06/05/2018 mhaidhm [ga] การออกเสียง : mhaidhm 0 โหวต
06/05/2018 mbainis [ga] การออกเสียง : mbainis 0 โหวต
06/05/2018 Bealaí gur féidir éisteacht [ga] การออกเสียง : Bealaí gur féidir éisteacht 0 โหวต
06/05/2018 cad a deir siad? [ga] การออกเสียง : cad a deir siad? 0 โหวต
06/05/2018 Tiomna [ga] การออกเสียง : Tiomna 0 โหวต
06/05/2018 is mó [ga] การออกเสียง : is mó 0 โหวต
06/05/2018 an ghiolcach [ga] การออกเสียง : an ghiolcach 0 โหวต
06/05/2018 Ó Foghladha [ga] การออกเสียง : Ó Foghladha 0 โหวต
06/05/2018 más ea [ga] การออกเสียง : más ea 0 โหวต
06/05/2018 críochnóirí [ga] การออกเสียง : críochnóirí 0 โหวต
06/05/2018 cuimil [ga] การออกเสียง : cuimil 0 โหวต
06/05/2018 a luaithe [ga] การออกเสียง : a luaithe 0 โหวต
06/05/2018 Gabhaile [ga] การออกเสียง : Gabhaile 0 โหวต