สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/05/2018 banchéile [ga] การออกเสียง : banchéile 0 โหวต
05/05/2018 Brannach [ga] การออกเสียง : Brannach 0 โหวต
05/05/2018 Ionatán [ga] การออกเสียง : Ionatán 0 โหวต
05/05/2018 téadléimneach [ga] การออกเสียง : téadléimneach 0 โหวต
05/05/2018 ansan [ga] การออกเสียง : ansan 0 โหวต
05/05/2018 O'Dogherty [en] การออกเสียง : O'Dogherty 0 โหวต
05/05/2018 teighígí [ga] การออกเสียง : teighígí 0 โหวต
05/05/2018 duibhéan [ga] การออกเสียง : duibhéan 0 โหวต
05/05/2018 ngluine [ga] การออกเสียง : ngluine 0 โหวต
05/05/2018 Ní Chaonaigh [ga] การออกเสียง : Ní Chaonaigh 0 โหวต
05/05/2018 An Siodhbhradh [ga] การออกเสียง : An Siodhbhradh 0 โหวต
05/05/2018 fosclaígí [ga] การออกเสียง : fosclaígí 0 โหวต
05/05/2018 scológ [ga] การออกเสียง : scológ 0 โหวต
05/05/2018 Molaise / Maol Íosa [ga] การออกเสียง : Molaise / Maol Íosa 0 โหวต
05/05/2018 Ó Loideáin [ga] การออกเสียง : Ó Loideáin 0 โหวต
05/05/2018 Paitseach [ga] การออกเสียง : Paitseach 0 โหวต
05/05/2018 Choilm [ga] การออกเสียง : Choilm 0 โหวต
05/05/2018 A Mhóir [ga] การออกเสียง : A Mhóir 0 โหวต
05/05/2018 Meirdreach [ga] การออกเสียง : Meirdreach 0 โหวต
05/05/2018 Cite [ga] การออกเสียง : Cite 0 โหวต
05/05/2018 Tónaí [ga] การออกเสียง : Tónaí 0 โหวต
05/05/2018 Beartla [ga] การออกเสียง : Beartla 0 โหวต
05/05/2018 a Bhríocáin [ga] การออกเสียง : a Bhríocáin 0 โหวต
05/05/2018 ní mhaitear [ga] การออกเสียง : ní mhaitear 0 โหวต
05/05/2018 an bhfuair [ga] การออกเสียง : an bhfuair 0 โหวต
05/05/2018 Saoirse a Rúin [ga] การออกเสียง : Saoirse a Rúin 0 โหวต
05/05/2018 drámaíochta [ga] การออกเสียง : drámaíochta 0 โหวต
05/05/2018 muisirún [ga] การออกเสียง : muisirún 0 โหวต
05/05/2018 scortha [ga] การออกเสียง : scortha 0 โหวต
05/05/2018 dronn [ga] การออกเสียง : dronn 0 โหวต