สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2018 Ó Foghludha [ga] การออกเสียง : Ó Foghludha 0 โหวต
06/05/2018 Samhna [ga] การออกเสียง : Samhna 0 โหวต
06/05/2018 taistil [ga] การออกเสียง : taistil 0 โหวต
06/05/2018 scealp [ga] การออกเสียง : scealp 0 โหวต
06/05/2018 ráicleach [ga] การออกเสียง : ráicleach 0 โหวต
06/05/2018 dochar [ga] การออกเสียง : dochar 0 โหวต
06/05/2018 óglachas [ga] การออกเสียง : óglachas 0 โหวต
06/05/2018 ní thiocfaidh [ga] การออกเสียง : ní thiocfaidh 0 โหวต
06/05/2018 ní thiocfainn [ga] การออกเสียง : ní thiocfainn 0 โหวต
06/05/2018 fónamh [ga] การออกเสียง : fónamh 0 โหวต
06/05/2018 gríoscán [ga] การออกเสียง : gríoscán 0 โหวต
06/05/2018 Brandubh [ga] การออกเสียง : Brandubh 0 โหวต
06/05/2018 a bhitseach [ga] การออกเสียง : a bhitseach 0 โหวต
06/05/2018 aistrithe [ga] การออกเสียง : aistrithe 0 โหวต
06/05/2018 mbocht [ga] การออกเสียง : mbocht 0 โหวต
06/05/2018 mí-ádh [ga] การออกเสียง : mí-ádh 0 โหวต
06/05/2018 Bébhionn [ga] การออกเสียง : Bébhionn 0 โหวต
06/05/2018 fidchell (Old Irish) [ga] การออกเสียง : fidchell (Old Irish) 0 โหวต
06/05/2018 fithcheall [ga] การออกเสียง : fithcheall 0 โหวต
06/05/2018 Muirchearteach [ga] การออกเสียง : Muirchearteach 0 โหวต
05/05/2018 caidéal [ga] การออกเสียง : caidéal 0 โหวต
05/05/2018 Éiremhón [ga] การออกเสียง : Éiremhón 0 โหวต
05/05/2018 Muirisc [ga] การออกเสียง : Muirisc 0 โหวต
05/05/2018 Stiofáinín [ga] การออกเสียง : Stiofáinín 0 โหวต
05/05/2018 taoi [ga] การออกเสียง : taoi 0 โหวต
05/05/2018 triús [ga] การออกเสียง : triús 0 โหวต
05/05/2018 Dolores O'Riordan [en] การออกเสียง : Dolores O'Riordan 0 โหวต
05/05/2018 Gemma Ní Bhriain [ga] การออกเสียง : Gemma Ní Bhriain 0 โหวต
05/05/2018 A Fhiadh [ga] การออกเสียง : A Fhiadh 0 โหวต
05/05/2018 Criofán [ga] การออกเสียง : Criofán 0 โหวต