สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/05/2018 inár [ga] การออกเสียง : inár 1 โหวต
07/05/2018 Greamán [ga] การออกเสียง : Greamán 0 โหวต
07/05/2018 cuideoidh [ga] การออกเสียง : cuideoidh 0 โหวต
07/05/2018 bronnfar [ga] การออกเสียง : bronnfar 0 โหวต
07/05/2018 shíneoidh [ga] การออกเสียง : shíneoidh 0 โหวต
07/05/2018 gheofar [ga] การออกเสียง : gheofar 0 โหวต
07/05/2018 ndéarfaidh [ga] การออกเสียง : ndéarfaidh 0 โหวต
07/05/2018 gcloisfidh [ga] การออกเสียง : gcloisfidh 0 โหวต
07/05/2018 chodlóidh [ga] การออกเสียง : chodlóidh 0 โหวต
07/05/2018 i mbarr [ga] การออกเสียง : i mbarr 0 โหวต
07/05/2018 druidte [ga] การออกเสียง : druidte 0 โหวต
07/05/2018 abhlóir [ga] การออกเสียง : abhlóir 0 โหวต
07/05/2018 ábhal [ga] การออกเสียง : ábhal 0 โหวต
07/05/2018 lena chéile [ga] การออกเสียง : lena chéile 0 โหวต
07/05/2018 maitheamh [ga] การออกเสียง : maitheamh 0 โหวต
07/05/2018 ag madhmadh [ga] การออกเสียง : ag madhmadh 0 โหวต
07/05/2018 Úsáideann [ga] การออกเสียง : Úsáideann 0 โหวต
07/05/2018 íocaim [ga] การออกเสียง : íocaim 0 โหวต
07/05/2018 Cén clár? [ga] การออกเสียง : Cén clár? 0 โหวต
07/05/2018 cnádaí [ga] การออกเสียง : cnádaí 0 โหวต
07/05/2018 Bhfannloinnreach [ga] การออกเสียง : Bhfannloinnreach 0 โหวต
07/05/2018 mothaolach [ga] การออกเสียง : mothaolach 0 โหวต
07/05/2018 súgánach [ga] การออกเสียง : súgánach 0 โหวต
07/05/2018 sídh [ga] การออกเสียง : sídh 0 โหวต
07/05/2018 broghach [ga] การออกเสียง : broghach 0 โหวต
07/05/2018 cumhal [ga] การออกเสียง : cumhal 0 โหวต
07/05/2018 an fhras [ga] การออกเสียง : an fhras 0 โหวต
07/05/2018 oireas [ga] การออกเสียง : oireas 0 โหวต
07/05/2018 Ó Luineacháin [ga] การออกเสียง : Ó Luineacháin 0 โหวต
07/05/2018 an fheighil [ga] การออกเสียง : an fheighil 0 โหวต