สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2018 mhaidhm [ga] การออกเสียง : mhaidhm 0 โหวต
06/05/2018 mbainis [ga] การออกเสียง : mbainis 0 โหวต
06/05/2018 Bealaí gur féidir éisteacht [ga] การออกเสียง : Bealaí gur féidir éisteacht 0 โหวต
06/05/2018 cad a deir siad? [ga] การออกเสียง : cad a deir siad? 0 โหวต
06/05/2018 Tiomna [ga] การออกเสียง : Tiomna 0 โหวต
06/05/2018 is mó [ga] การออกเสียง : is mó 0 โหวต
06/05/2018 an ghiolcach [ga] การออกเสียง : an ghiolcach 0 โหวต
06/05/2018 Ó Foghladha [ga] การออกเสียง : Ó Foghladha 0 โหวต
06/05/2018 más ea [ga] การออกเสียง : más ea 0 โหวต
06/05/2018 críochnóirí [ga] การออกเสียง : críochnóirí 0 โหวต
06/05/2018 cuimil [ga] การออกเสียง : cuimil 0 โหวต
06/05/2018 a luaithe [ga] การออกเสียง : a luaithe 0 โหวต
06/05/2018 Gabhaile [ga] การออกเสียง : Gabhaile 0 โหวต
06/05/2018 créacht [ga] การออกเสียง : créacht 0 โหวต
06/05/2018 fallaí [ga] การออกเสียง : fallaí 0 โหวต
06/05/2018 ar chlé [ga] การออกเสียง : ar chlé 0 โหวต
06/05/2018 an fhaill [ga] การออกเสียง : an fhaill 0 โหวต
06/05/2018 teachtaí [ga] การออกเสียง : teachtaí 0 โหวต
06/05/2018 d'aonar [ga] การออกเสียง : d'aonar 0 โหวต
06/05/2018 ní fhónfaidh sé [ga] การออกเสียง : ní fhónfaidh sé 0 โหวต
06/05/2018 dearna [ga] การออกเสียง : dearna 0 โหวต
06/05/2018 bhfásann [ga] การออกเสียง : bhfásann 0 โหวต
06/05/2018 thriúr [ga] การออกเสียง : thriúr 0 โหวต
06/05/2018 sháraíonn [ga] การออกเสียง : sháraíonn 0 โหวต
06/05/2018 machnaigh [ga] การออกเสียง : machnaigh 0 โหวต
06/05/2018 gannchuid [ga] การออกเสียง : gannchuid 0 โหวต
06/05/2018 curiarracht [ga] การออกเสียง : curiarracht 0 โหวต
06/05/2018 ngloine [ga] การออกเสียง : ngloine 0 โหวต
06/05/2018 biatachas [ga] การออกเสียง : biatachas 0 โหวต
06/05/2018 Éire Saor [ga] การออกเสียง : Éire Saor 0 โหวต