สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2018 luprachán [ga] การออกเสียง : luprachán 0 โหวต
06/05/2018 dhrochréalta [ga] การออกเสียง : dhrochréalta 0 โหวต
06/05/2018 crann nollag [ga] การออกเสียง : crann nollag 0 โหวต
06/05/2018 sionagóg [ga] การออกเสียง : sionagóg 1 โหวต
06/05/2018 dúntar [ga] การออกเสียง : dúntar 0 โหวต
06/05/2018 neamhshuim [ga] การออกเสียง : neamhshuim 0 โหวต
06/05/2018 camshúileach [ga] การออกเสียง : camshúileach 0 โหวต
06/05/2018 fiarshúileach [ga] การออกเสียง : fiarshúileach 0 โหวต
06/05/2018 veigeán [ga] การออกเสียง : veigeán 1 โหวต
06/05/2018 bhealaí [ga] การออกเสียง : bhealaí 0 โหวต
06/05/2018 marú [ga] การออกเสียง : marú 0 โหวต
06/05/2018 Gortaíonn [ga] การออกเสียง : Gortaíonn 0 โหวต
06/05/2018 seantuismitheoirí [ga] การออกเสียง : seantuismitheoirí 0 โหวต
06/05/2018 ceannaítear [ga] การออกเสียง : ceannaítear 0 โหวต
06/05/2018 Ó Maoil Fhábhail [ga] การออกเสียง : Ó Maoil Fhábhail 0 โหวต
06/05/2018 sí an Nollaig í [ga] การออกเสียง : sí an Nollaig í 0 โหวต
06/05/2018 Phoblacht [ga] การออกเสียง : Phoblacht 0 โหวต
06/05/2018 níos áille [ga] การออกเสียง : níos áille 0 โหวต
06/05/2018 ina dhúiseacht [ga] การออกเสียง : ina dhúiseacht 0 โหวต
06/05/2018 ag roinnt [ga] การออกเสียง : ag roinnt 0 โหวต
06/05/2018 freagróidh [ga] การออกเสียง : freagróidh 1 โหวต
06/05/2018 colaistéaról [ga] การออกเสียง : colaistéaról 0 โหวต
06/05/2018 Reynolds [en] การออกเสียง : Reynolds 0 โหวต
06/05/2018 éigríochta [ga] การออกเสียง : éigríochta 0 โหวต
06/05/2018 níos milse [ga] การออกเสียง : níos milse 1 โหวต
06/05/2018 baile ard [ga] การออกเสียง : baile ard 0 โหวต
06/05/2018 ná labhraígí anois [ga] การออกเสียง : ná labhraígí anois 0 โหวต
06/05/2018 Poc na nGael [ga] การออกเสียง : Poc na nGael 0 โหวต
06/05/2018 sciobtha scuabtha [ga] การออกเสียง : sciobtha scuabtha 0 โหวต
06/05/2018 ní thógfaidh [ga] การออกเสียง : ní thógfaidh 0 โหวต