สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/12/2019 stráinín [ga] การออกเสียง : stráinín 0 โหวต
12/12/2019 sainfheidhmeach [ga] การออกเสียง : sainfheidhmeach 0 โหวต
12/12/2019 suaill [ga] การออกเสียง : suaill 0 โหวต
12/12/2019 daingnigh [ga] การออกเสียง : daingnigh 0 โหวต
12/12/2019 muintearas [ga] การออกเสียง : muintearas 0 โหวต
12/12/2019 vása [ga] การออกเสียง : vása 0 โหวต
12/12/2019 fallaing [ga] การออกเสียง : fallaing 0 โหวต
12/12/2019 ligean ort [ga] การออกเสียง : ligean ort 0 โหวต
12/12/2019 carthanas [ga] การออกเสียง : carthanas 0 โหวต
12/12/2019 dual [ga] การออกเสียง : dual 0 โหวต
12/12/2019 beachtú [ga] การออกเสียง : beachtú 0 โหวต
12/12/2019 toll [ga] การออกเสียง : toll 0 โหวต
12/12/2019 toll in airde [ga] การออกเสียง : toll in airde 0 โหวต
12/12/2019 rannpháirteach [ga] การออกเสียง : rannpháirteach 0 โหวต
12/12/2019 dealaigh [ga] การออกเสียง : dealaigh 0 โหวต
12/12/2019 dealú [ga] การออกเสียง : dealú 0 โหวต
12/12/2019 dhealaigh [ga] การออกเสียง : dhealaigh 0 โหวต
12/12/2019 fáisceadh [ga] การออกเสียง : fáisceadh 0 โหวต
12/12/2019 chomh-dhothuigtheacht [ga] การออกเสียง : chomh-dhothuigtheacht 0 โหวต
12/12/2019 tuigtheacht [ga] การออกเสียง : tuigtheacht 0 โหวต
12/12/2019 chomh-inthuigtheacht [ga] การออกเสียง : chomh-inthuigtheacht 0 โหวต
12/12/2019 corruair [ga] การออกเสียง : corruair 0 โหวต
12/12/2019 ar uairibh [ga] การออกเสียง : ar uairibh 0 โหวต
12/12/2019 coinsiasach [ga] การออกเสียง : coinsiasach 0 โหวต
12/12/2019 pléascach [ga] การออกเสียง : pléascach 0 โหวต
12/12/2019 níorbh ea [ga] การออกเสียง : níorbh ea 0 โหวต
12/12/2019 eiseamláir [ga] การออกเสียง : eiseamláir 0 โหวต
12/12/2019 gléasadh [ga] การออกเสียง : gléasadh 0 โหวต
12/12/2019 arbh é [ga] การออกเสียง : arbh é 0 โหวต
12/12/2019 arbh ea [ga] การออกเสียง : arbh ea 0 โหวต