สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/05/2018 bunuimhreacha [ga] การออกเสียง : bunuimhreacha 1 โหวต
07/05/2018 bhróin [ga] การออกเสียง : bhróin 0 โหวต
07/05/2018 creathnú [ga] การออกเสียง : creathnú 0 โหวต
07/05/2018 Costrach [ga] การออกเสียง : Costrach 0 โหวต
07/05/2018 Céatach [ga] การออกเสียง : Céatach 0 โหวต
07/05/2018 seanaithreacha [ga] การออกเสียง : seanaithreacha 0 โหวต
07/05/2018 aon cheann amháin [ga] การออกเสียง : aon cheann amháin 1 โหวต
07/05/2018 aon fhear déag [ga] การออกเสียง : aon fhear déag 1 โหวต
07/05/2018 aon duine amháin [ga] การออกเสียง : aon duine amháin 1 โหวต
07/05/2018 phroifisiún [ga] การออกเสียง : phroifisiún 0 โหวต
07/05/2018 scríbhneora [ga] การออกเสียง : scríbhneora 0 โหวต
07/05/2018 litríonn tú [ga] การออกเสียง : litríonn tú 0 โหวต
07/05/2018 as Gaeilge [ga] การออกเสียง : as Gaeilge 1 โหวต
07/05/2018 do bhur [ga] การออกเสียง : do bhur 1 โหวต
07/05/2018 de bhur [ga] การออกเสียง : de bhur 1 โหวต
07/05/2018 faoinár [ga] การออกเสียง : faoinár 1 โหวต
07/05/2018 ónár [ga] การออกเสียง : ónár 1 โหวต
07/05/2018 trínár [ga] การออกเสียง : trínár 1 โหวต
07/05/2018 leitís [ga] การออกเสียง : leitís 0 โหวต
07/05/2018 leaca [ga] การออกเสียง : leaca 0 โหวต
07/05/2018 prainnteach [ga] การออกเสียง : prainnteach 0 โหวต
07/05/2018 Gabhfaidh [ga] การออกเสียง : Gabhfaidh 0 โหวต
07/05/2018 múinteora [ga] การออกเสียง : múinteora 0 โหวต
07/05/2018 ní fhillfidh mé [ga] การออกเสียง : ní fhillfidh mé 1 โหวต
07/05/2018 Nach dtitfidh sé? [ga] การออกเสียง : Nach dtitfidh sé? 1 โหวต
07/05/2018 ní chanfaidh mé [ga] การออกเสียง : ní chanfaidh mé 1 โหวต
07/05/2018 leis na [ga] การออกเสียง : leis na 1 โหวต
07/05/2018 ní dhúntar é [ga] การออกเสียง : ní dhúntar é 1 โหวต
07/05/2018 an ndúntar é? [ga] การออกเสียง : an ndúntar é? 1 โหวต
07/05/2018 inár [ga] การออกเสียง : inár 1 โหวต