สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/05/2018 armchar [ga] การออกเสียง : armchar 0 โหวต
07/05/2018 Leamhach [ga] การออกเสียง : Leamhach 0 โหวต
07/05/2018 stadhan [ga] การออกเสียง : stadhan 0 โหวต
07/05/2018 dallchéim [ga] การออกเสียง : dallchéim 0 โหวต
07/05/2018 faolshnámh [ga] การออกเสียง : faolshnámh 0 โหวต
07/05/2018 gadhrach [ga] การออกเสียง : gadhrach 0 โหวต
07/05/2018 athghnó [ga] การออกเสียง : athghnó 0 โหวต
07/05/2018 Dabhóg [ga] การออกเสียง : Dabhóg 0 โหวต
07/05/2018 Ní thabharfaidh [ga] การออกเสียง : Ní thabharfaidh 0 โหวต
07/05/2018 seoraí [ga] การออกเสียง : seoraí 0 โหวต
07/05/2018 liothrach [ga] การออกเสียง : liothrach 0 โหวต
07/05/2018 béalastán [ga] การออกเสียง : béalastán 0 โหวต
07/05/2018 Breatimeacht [ga] การออกเสียง : Breatimeacht 0 โหวต
07/05/2018 Tliongánach [ga] การออกเสียง : Tliongánach 0 โหวต
07/05/2018 Callán [ga] การออกเสียง : Callán 0 โหวต
07/05/2018 Ní Bhreanáin [ga] การออกเสียง : Ní Bhreanáin 0 โหวต
07/05/2018 Aoibhnait [ga] การออกเสียง : Aoibhnait 0 โหวต
07/05/2018 Amhlaoibh [ga] การออกเสียง : Amhlaoibh 0 โหวต
07/05/2018 lá saoire bainc [ga] การออกเสียง : lá saoire bainc 0 โหวต
07/05/2018 Ó Dónaill [ga] การออกเสียง : Ó Dónaill 0 โหวต
07/05/2018 Ríona [ga] การออกเสียง : Ríona 0 โหวต
07/05/2018 aistreoir [ga] การออกเสียง : aistreoir 0 โหวต
07/05/2018 fear tís [ga] การออกเสียง : fear tís 0 โหวต
07/05/2018 fear léannta [ga] การออกเสียง : fear léannta 0 โหวต
07/05/2018 síochán [ga] การออกเสียง : síochán 0 โหวต
07/05/2018 Síochán leat [ga] การออกเสียง : Síochán leat 0 โหวต
07/05/2018 scaifte [ga] การออกเสียง : scaifte 0 โหวต
07/05/2018 doirt [ga] การออกเสียง : doirt 0 โหวต
07/05/2018 íotach [ga] การออกเสียง : íotach 0 โหวต
07/05/2018 thuairimí [ga] การออกเสียง : thuairimí 0 โหวต