สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/12/2019 peitreal [ga] การออกเสียง : peitreal 0 โหวต
12/12/2019 na dathanna [ga] การออกเสียง : na dathanna 0 โหวต
12/12/2019 Ó Maolagáin [ga] การออกเสียง : Ó Maolagáin 0 โหวต
12/12/2019 Craos [ga] การออกเสียง : Craos 0 โหวต
12/12/2019 A Chraois [ga] การออกเสียง : A Chraois 0 โหวต
12/12/2019 A Chraosa [ga] การออกเสียง : A Chraosa 0 โหวต
12/12/2019 ceilt [ga] การออกเสียง : ceilt 0 โหวต
12/12/2019 ceilte [ga] การออกเสียง : ceilte 0 โหวต
12/12/2019 leisce [ga] การออกเสียง : leisce 0 โหวต
12/12/2019 teifeach [ga] การออกเสียง : teifeach 0 โหวต
12/12/2019 seasc [ga] การออกเสียง : seasc 0 โหวต
12/12/2019 pearsa [ga] การออกเสียง : pearsa 0 โหวต
12/12/2019 ceal [ga] การออกเสียง : ceal 0 โหวต
12/12/2019 suirí [ga] การออกเสียง : suirí 0 โหวต
12/12/2019 toirt [ga] การออกเสียง : toirt 0 โหวต
12/12/2019 spíonán [ga] การออกเสียง : spíonán 0 โหวต
12/12/2019 sháigh [ga] การออกเสียง : sháigh 0 โหวต
12/12/2019 mhuc [ga] การออกเสียง : mhuc 0 โหวต
12/12/2019 inmhe [ga] การออกเสียง : inmhe 0 โหวต
12/12/2019 stríoc [ga] การออกเสียง : stríoc 0 โหวต
12/12/2019 scliúchas [ga] การออกเสียง : scliúchas 0 โหวต
12/12/2019 ghreamaigh [ga] การออกเสียง : ghreamaigh 0 โหวต
12/12/2019 cnag [ga] การออกเสียง : cnag 0 โหวต
12/12/2019 maistíneacht [ga] การออกเสียง : maistíneacht 0 โหวต
12/12/2019 láimhseáil [ga] การออกเสียง : láimhseáil 0 โหวต
12/12/2019 tae luibhe [ga] การออกเสียง : tae luibhe 0 โหวต
12/12/2019 suaimhneas [ga] การออกเสียง : suaimhneas 0 โหวต
12/12/2019 is neamhghnáiche [ga] การออกเสียง : is neamhghnáiche 0 โหวต
12/12/2019 neamhghnách [ga] การออกเสียง : neamhghnách 0 โหวต
12/12/2019 seachrán [ga] การออกเสียง : seachrán 0 โหวต