สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/11/2019 ghrian [ga] การออกเสียง : ghrian 0 โหวต
15/09/2019 Ó Doibhlin [ga] การออกเสียง : Ó Doibhlin 0 โหวต
15/09/2019 mogaill fholmha [ga] การออกเสียง : mogaill fholmha 0 โหวต
15/09/2019 dhéanfá [ga] การออกเสียง : dhéanfá 0 โหวต
15/09/2019 oirfide [ga] การออกเสียง : oirfide 1 โหวต
15/09/2019 oidheadh [ga] การออกเสียง : oidheadh 1 โหวต
15/09/2019 Cadha [ga] การออกเสียง : Cadha 0 โหวต
15/09/2019 slioganach [ga] การออกเสียง : slioganach 0 โหวต
15/09/2019 Gráig na Manach [ga] การออกเสียง : Gráig na Manach 0 โหวต
15/09/2019 leoin [ga] การออกเสียง : leoin 0 โหวต
15/09/2019 samhraí [ga] การออกเสียง : samhraí 0 โหวต
15/09/2019 tsneachta [ga] การออกเสียง : tsneachta 0 โหวต
15/09/2019 snámhaí [ga] การออกเสียง : snámhaí 0 โหวต
15/09/2019 boghta [ga] การออกเสียง : boghta 0 โหวต
15/09/2019 gheofaí [ga] การออกเสียง : gheofaí 0 โหวต
15/09/2019 uisge [ga] การออกเสียง : uisge 0 โหวต
15/09/2019 Mhic Suibhne [ga] การออกเสียง : Mhic Suibhne 0 โหวต
15/09/2019 éirim [ga] การออกเสียง : éirim 0 โหวต
15/09/2019 loisc [ga] การออกเสียง : loisc 0 โหวต
15/09/2019 ciaptha [ga] การออกเสียง : ciaptha 0 โหวต
15/09/2019 chlúdaigh [ga] การออกเสียง : chlúdaigh 0 โหวต
15/09/2019 Scuabtuinne [ga] การออกเสียง : Scuabtuinne 0 โหวต
15/09/2019 ramhrú [ga] การออกเสียง : ramhrú 0 โหวต
15/09/2019 ramhraithe [ga] การออกเสียง : ramhraithe 0 โหวต
15/09/2019 Brandon Scott McCrory [ga] การออกเสียง : Brandon Scott McCrory 0 โหวต
15/09/2019 Rory Brandon McCrory [ga] การออกเสียง : Rory Brandon McCrory 0 โหวต
15/09/2019 Máire Proinséas Nic Shandair [ga] การออกเสียง : Máire Proinséas Nic Shandair 0 โหวต
15/09/2019 Rabhthas [ga] การออกเสียง : Rabhthas 0 โหวต
15/09/2019 Oireachtaigh [ga] การออกเสียง : Oireachtaigh 0 โหวต
15/09/2019 mag [ga] การออกเสียง : mag 0 โหวต