สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/08/2020 Póg mo thóin [ga] การออกเสียง : Póg mo thóin 0 โหวต
24/12/2019 airleacan [ga] การออกเสียง : airleacan 0 โหวต
14/12/2019 d'athraíodh [ga] การออกเสียง : d'athraíodh 0 โหวต
14/12/2019 sheachnaíodh [ga] การออกเสียง : sheachnaíodh 0 โหวต
14/12/2019 Labhraíodh [ga] การออกเสียง : Labhraíodh 0 โหวต
14/12/2019 d'insíodh sibh [ga] การออกเสียง : d'insíodh sibh 0 โหวต
14/12/2019 bhailítí [ga] การออกเสียง : bhailítí 1 โหวต
14/12/2019 dhíoltaí [ga] การออกเสียง : dhíoltaí 0 โหวต
14/12/2019 d'insíteá [ga] การออกเสียง : d'insíteá 0 โหวต
14/12/2019 cheannaíteá [ga] การออกเสียง : cheannaíteá 0 โหวต
14/12/2019 léiteá [ga] การออกเสียง : léiteá 0 โหวต
14/12/2019 míníteá [ga] การออกเสียง : míníteá 0 โหวต
14/12/2019 d'fhreagraíteá [ga] การออกเสียง : d'fhreagraíteá 0 โหวต
14/12/2019 d'imríteá [ga] การออกเสียง : d'imríteá 0 โหวต
14/12/2019 bhailíteá [ga] การออกเสียง : bhailíteá 0 โหวต
14/12/2019 ní éiríteá [ga] การออกเสียง : ní éiríteá 0 โหวต
14/12/2019 nach n-éiríteá [ga] การออกเสียง : nach n-éiríteá 0 โหวต
14/12/2019 chaiteá [ga] การออกเสียง : chaiteá 0 โหวต
14/12/2019 d'éiríteá [ga] การออกเสียง : d'éiríteá 0 โหวต
14/12/2019 gheofaí [ga] การออกเสียง : gheofaí 0 โหวต
14/12/2019 tiocfar [ga] การออกเสียง : tiocfar 0 โหวต
14/12/2019 rachfar [ga] การออกเสียง : rachfar 0 โหวต
14/12/2019 caitear [ga] การออกเสียง : caitear 0 โหวต
14/12/2019 An Tarbh [ga] การออกเสียง : An Tarbh 0 โหวต
14/12/2019 tagtar [ga] การออกเสียง : tagtar 0 โหวต
14/12/2019 Toirdhealbhach - Turlach [ga] การออกเสียง : Toirdhealbhach - Turlach 0 โหวต
13/12/2019 anóirthear [ga] การออกเสียง : anóirthear 0 โหวต
13/12/2019 Croíadh [ga] การออกเสียง : Croíadh 0 โหวต
13/12/2019 Beag Inis [ga] การออกเสียง : Beag Inis 0 โหวต
13/12/2019 bogthais [ga] การออกเสียง : bogthais 0 โหวต