สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/05/2018 sicíní [ga] การออกเสียง : sicíní 1 โหวต
22/05/2018 úsáidfear [ga] การออกเสียง : úsáidfear 1 โหวต
21/05/2018 níolann [ga] การออกเสียง : níolann 0 โหวต
21/05/2018 súimín [ga] การออกเสียง : súimín 0 โหวต
21/05/2018 díbholaíoch [ga] การออกเสียง : díbholaíoch 0 โหวต
21/05/2018 dhíolainn [ga] การออกเสียง : dhíolainn 1 โหวต
21/05/2018 téitear [ga] การออกเสียง : téitear 1 โหวต
21/05/2018 díolfaidh mé [ga] การออกเสียง : díolfaidh mé 1 โหวต
21/05/2018 Tíogair [ga] การออกเสียง : Tíogair 1 โหวต
21/05/2018 Bhreathnoinn [ga] การออกเสียง : Bhreathnoinn 0 โหวต
21/05/2018 seasaim [ga] การออกเสียง : seasaim 0 โหวต
21/05/2018 stopaim [ga] การออกเสียง : stopaim 0 โหวต
21/05/2018 cíoraim [ga] การออกเสียง : cíoraim 0 โหวต
21/05/2018 gléasaim [ga] การออกเสียง : gléasaim 0 โหวต
21/05/2018 dearmadta [ga] การออกเสียง : dearmadta 0 โหวต
21/05/2018 thaitníomar [ga] การออกเสียง : thaitníomar 1 โหวต
21/05/2018 duisim [ga] การออกเสียง : duisim 0 โหวต
21/05/2018 Bhfeicfinn [ga] การออกเสียง : Bhfeicfinn 1 โหวต
21/05/2018 caithidís [ga] การออกเสียง : caithidís 1 โหวต
21/05/2018 thiocfaidís [ga] การออกเสียง : thiocfaidís 1 โหวต
21/05/2018 ceamaradóir [ga] การออกเสียง : ceamaradóir 0 โหวต
21/05/2018 dtarlódh [ga] การออกเสียง : dtarlódh 0 โหวต
21/05/2018 gcoinneodh [ga] การออกเสียง : gcoinneodh 0 โหวต
21/05/2018 ciúnaigh [ga] การออกเสียง : ciúnaigh 0 โหวต
21/05/2018 dheiseoinn [ga] การออกเสียง : dheiseoinn 0 โหวต
21/05/2018 theagmhaigh [ga] การออกเสียง : theagmhaigh 0 โหวต
21/05/2018 theagmhaíomar [ga] การออกเสียง : theagmhaíomar 0 โหวต
21/05/2018 Ní bhfaighfidh [ga] การออกเสียง : Ní bhfaighfidh 1 โหวต
21/05/2018 roghnaínn [ga] การออกเสียง : roghnaínn 1 โหวต
21/05/2018 roghnóinn [ga] การออกเสียง : roghnóinn 1 โหวต