สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2018 tá bia ón bhfear [ga] การออกเสียง : tá bia ón bhfear 0 โหวต
06/05/2018 níl páistí acu [ga] การออกเสียง : níl páistí acu 0 โหวต
06/05/2018 sí an Nollaig í [ga] การออกเสียง : sí an Nollaig í 0 โหวต
06/05/2018 baile ard [ga] การออกเสียง : baile ard 0 โหวต
06/05/2018 ná labhraígí anois [ga] การออกเสียง : ná labhraígí anois 0 โหวต
06/05/2018 Bealaí gur féidir éisteacht [ga] การออกเสียง : Bealaí gur féidir éisteacht 0 โหวต
06/05/2018 cad a deir siad? [ga] การออกเสียง : cad a deir siad? 0 โหวต
06/05/2018 ní fhónfaidh sé [ga] การออกเสียง : ní fhónfaidh sé 0 โหวต
04/05/2018 ach cá'il [ga] การออกเสียง : ach cá'il 0 โหวต
04/05/2018 Bíodh lá maith agat [ga] การออกเสียง : Bíodh lá maith agat 0 โหวต
04/05/2018 Slán a bheas tú. [ga] การออกเสียง : Slán a bheas tú. 1 โหวต
04/05/2018 Tá olc orm. [ga] การออกเสียง : Tá olc orm. 0 โหวต
04/05/2018 Go n-éirí an t-ádh leat. [ga] การออกเสียง : Go n-éirí an t-ádh leat. 1 โหวต
04/05/2018 Sé do bheatha abhaile [ga] การออกเสียง : Sé do bheatha abhaile 0 โหวต
04/05/2018 Go mbeannaí Dia dhuit. [ga] การออกเสียง : Go mbeannaí Dia dhuit. 0 โหวต
04/05/2018 Go raibh maith agat. [ga] การออกเสียง : Go raibh maith agat. 1 โหวต
04/05/2018 Tá grá agam duit. [ga] การออกเสียง : Tá grá agam duit. 0 โหวต
04/05/2018 Dia dhuit [ga] การออกเสียง : Dia dhuit 0 โหวต
04/05/2018 saol an mhadaidh bháin [ga] การออกเสียง : saol an mhadaidh bháin 0 โหวต
02/05/2018 urghabháil an lae [ga] การออกเสียง : urghabháil an lae 0 โหวต
30/04/2018 Tá codladh orm. [ga] การออกเสียง : Tá codladh orm. 0 โหวต
30/04/2018 sé bhosca 's fiche [ga] การออกเสียง : sé bhosca 's fiche 0 โหวต
30/04/2018 Cúig chathaoir is seasca [ga] การออกเสียง : Cúig chathaoir is seasca 0 โหวต
30/04/2018 ná bac liom [ga] การออกเสียง : ná bac liom 0 โหวต
30/04/2018 Bheinn caillte gan thú. [ga] การออกเสียง : Bheinn caillte gan thú. 0 โหวต
30/04/2018 ná habair [ga] การออกเสียง : ná habair 0 โหวต
30/04/2018 ar intinn eile [ga] การออกเสียง : ar intinn eile 0 โหวต
30/04/2018 ná habair sin [ga] การออกเสียง : ná habair sin 0 โหวต
30/04/2018 beagán aráin [ga] การออกเสียง : beagán aráin 0 โหวต
30/04/2018 an aontaíonn tú ? [ga] การออกเสียง : an aontaíonn tú ? 0 โหวต