สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
05/06/2013 Cnoc na Riabh [ga] การออกเสียง : Cnoc na Riabh 0 โหวต
02/06/2013 Sliabh Eachtaí [ga] การออกเสียง : Sliabh Eachtaí 0 โหวต
23/05/2013 cúpla focal [ga] การออกเสียง : cúpla focal 0 โหวต
23/05/2013 breith [ga] การออกเสียง : breith 0 โหวต
23/05/2013 agóid [ga] การออกเสียง : agóid 0 โหวต
23/05/2013 miontuairiscí [ga] การออกเสียง : miontuairiscí 0 โหวต
23/05/2013 beir bua [ga] การออกเสียง : beir bua 0 โหวต
23/05/2013 beir bua is beannacht [ga] การออกเสียง : beir bua is beannacht 0 โหวต
23/05/2013 A Uachtaráin [ga] การออกเสียง : A Uachtaráin 0 โหวต
23/05/2013 A Chathaoirligh [ga] การออกเสียง : A Chathaoirligh 0 โหวต
23/05/2013 A Aíonna Speisialta [ga] การออกเสียง : A Aíonna Speisialta 0 โหวต
23/05/2013 comhfhreagras [ga] การออกเสียง : comhfhreagras 0 โหวต
23/05/2013 do chara buan [ga] การออกเสียง : do chara buan 0 โหวต
23/05/2013 le meas [ga] การออกเสียง : le meas 0 โหวต
23/05/2013 le gach dea-mhéin [ga] การออกเสียง : le gach dea-mhéin 0 โหวต
23/05/2013 le gach dea-ghuí [ga] การออกเสียง : le gach dea-ghuí 0 โหวต
23/05/2013 Na hoifigigh [ga] การออกเสียง : Na hoifigigh 0 โหวต
23/05/2013 An tUachtarán [ga] การออกเสียง : An tUachtarán 0 โหวต
23/05/2013 cláraitheoir [ga] การออกเสียง : cláraitheoir 0 โหวต
23/05/2013 leas-uachtarán [ga] การออกเสียง : leas-uachtarán 0 โหวต
23/05/2013 Iontaobhaí [ga] การออกเสียง : Iontaobhaí 0 โหวต
23/05/2013 cuairteoirí [ga] การออกเสียง : cuairteoirí 0 โหวต
23/05/2013 lucht tacaíochta [ga] การออกเสียง : lucht tacaíochta 0 โหวต
23/05/2013 an chéad leath [ga] การออกเสียง : an chéad leath 0 โหวต
23/05/2013 an dara leath [ga] การออกเสียง : an dara leath 0 โหวต
23/05/2013 cluiche cairdiúil [ga] การออกเสียง : cluiche cairdiúil 0 โหวต
23/05/2013 cluiche sraithe [ga] การออกเสียง : cluiche sraithe 0 โหวต
23/05/2013 craoibhe [ga] การออกเสียง : craoibhe 0 โหวต
23/05/2013 comhscór [ga] การออกเสียง : comhscór 0 โหวต
23/05/2013 athimirt [ga] การออกเสียง : athimirt 0 โหวต