สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
17/07/2020 סדור [he] การออกเสียง : סדור โดย aelroy
24/12/2019 airleacan [ga] การออกเสียง : airleacan 0 โหวต
29/11/2019 Mórrigán - Mór-Ríoghain [ga] การออกเสียง : Mórrigán - Mór-Ríoghain 0 โหวต
26/11/2019 feicthe [ga] การออกเสียง : feicthe 0 โหวต
30/07/2019 Каниболоцкий [ru] การออกเสียง : Каниболоцкий โดย Spinster
11/06/2018 Nig Uidhrín [ga] การออกเสียง : Nig Uidhrín 0 โหวต
04/05/2018 Slán a bheas tú. [ga] การออกเสียง : Slán a bheas tú. 1 โหวต
04/05/2018 Tá olc orm. [ga] การออกเสียง : Tá olc orm. 0 โหวต
04/05/2018 Go n-éirí an t-ádh leat. [ga] การออกเสียง : Go n-éirí an t-ádh leat. 1 โหวต
04/05/2018 Sé do bheatha abhaile [ga] การออกเสียง : Sé do bheatha abhaile โดย Conchur
04/05/2018 Go mbeannaí Dia dhuit. [ga] การออกเสียง : Go mbeannaí Dia dhuit. 0 โหวต
04/05/2018 Go raibh maith agat. [ga] การออกเสียง : Go raibh maith agat. 1 โหวต
04/05/2018 Tá grá agam duit. [ga] การออกเสียง : Tá grá agam duit. 0 โหวต
11/04/2018 caochneantóg dhearg [ga] การออกเสียง : caochneantóg dhearg 0 โหวต
07/04/2018 Guénhaël [br] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
27/03/2018 Clonfert [en] การออกเสียง : Clonfert 1 โหวต
09/01/2018 Thomond (Hib.English) [ga] การออกเสียง : Thomond (Hib.English) 0 โหวต
30/11/2017 Íosagán [ga] การออกเสียง : Íosagán 0 โหวต
26/09/2017 siolla [ga] การออกเสียง : siolla 0 โหวต
14/07/2017 Pairlement [ga] การออกเสียง : Pairlement 0 โหวต
14/07/2017 Cé méad atá ann? [ga] การออกเสียง : Cé méad atá ann? 0 โหวต
14/07/2017 Cad é mar atá tú? [ga] การออกเสียง : Cad é mar atá tú? 0 โหวต
14/07/2017 An dtuigeann tú Gaeilge? [ga] การออกเสียง : An dtuigeann tú Gaeilge? โดย Conchur
19/05/2017 comhghuaillithe [ga] การออกเสียง : comhghuaillithe 0 โหวต
06/04/2017 go n-éirí leat [ga] การออกเสียง : go n-éirí leat โดย Conchur
03/11/2016 Eilís Ní Dhuibhne [ga] การออกเสียง : Eilís Ní Dhuibhne 0 โหวต
15/07/2016 דגיגון [he] การออกเสียง : דגיגון โดย yoramgalili
15/07/2016 דגיג [he] การออกเสียง : דגיג โดย yoramgalili
20/09/2015 Ó Coileáin [ga] การออกเสียง : Ó Coileáin 0 โหวต
23/02/2015 an chónaidhm [ga] การออกเสียง : an chónaidhm 0 โหวต