สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
04/05/2018 Slán a bheas tú. [ga] การออกเสียง : Slán a bheas tú. 0 โหวต
04/05/2018 Tá olc orm. [ga] การออกเสียง : Tá olc orm. 0 โหวต
04/05/2018 Go n-éirí an t-ádh leat. [ga] การออกเสียง : Go n-éirí an t-ádh leat. 0 โหวต
04/05/2018 Sé do bheatha abhaile [ga] การออกเสียง : Sé do bheatha abhaile 0 โหวต
04/05/2018 Go mbeannaí Dia dhuit. [ga] การออกเสียง : Go mbeannaí Dia dhuit. 0 โหวต
04/05/2018 Go raibh maith agat. [ga] การออกเสียง : Go raibh maith agat. 0 โหวต
04/05/2018 Tá grá agam duit. [ga] การออกเสียง : Tá grá agam duit. 0 โหวต
14/07/2017 Cé méad atá ann? [ga] การออกเสียง : Cé méad atá ann? 0 โหวต
14/07/2017 Cad é mar atá tú? [ga] การออกเสียง : Cad é mar atá tú? 0 โหวต
14/07/2017 An dtuigeann tú Gaeilge? [ga] การออกเสียง : An dtuigeann tú Gaeilge? 0 โหวต