สมาชิก:

BridEilis

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ BridEilis

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
04/05/2018 Slán a bheas tú. [ga] การออกเสียง : Slán a bheas tú. 1 โหวต
04/05/2018 Tá olc orm. [ga] การออกเสียง : Tá olc orm. 0 โหวต
04/05/2018 Go n-éirí an t-ádh leat. [ga] การออกเสียง : Go n-éirí an t-ádh leat. 1 โหวต
04/05/2018 Sé do bheatha abhaile [ga] การออกเสียง : Sé do bheatha abhaile 0 โหวต
04/05/2018 Go mbeannaí Dia dhuit. [ga] การออกเสียง : Go mbeannaí Dia dhuit. 0 โหวต
04/05/2018 Go raibh maith agat. [ga] การออกเสียง : Go raibh maith agat. 1 โหวต
04/05/2018 Tá grá agam duit. [ga] การออกเสียง : Tá grá agam duit. 0 โหวต
14/07/2017 Cé méad atá ann? [ga] การออกเสียง : Cé méad atá ann? 0 โหวต
14/07/2017 Cad é mar atá tú? [ga] การออกเสียง : Cad é mar atá tú? 0 โหวต
14/07/2017 An dtuigeann tú Gaeilge? [ga] การออกเสียง : An dtuigeann tú Gaeilge? 0 โหวต
06/04/2017 go n-éirí leat [ga] การออกเสียง : go n-éirí leat 0 โหวต
28/07/2013 Táim i ngrá leat. [ga] การออกเสียง : Táim i ngrá leat. 0 โหวต
07/06/2013 poll ar an díon [ga] การออกเสียง : poll ar an díon 0 โหวต
23/05/2013 beir bua is beannacht [ga] การออกเสียง : beir bua is beannacht 1 โหวต