ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/07/2012 monstruo [es] การออกเสียงคำว่า monstruo คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 lasciva [es] การออกเสียงคำว่า lasciva คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 sabanero [es] การออกเสียงคำว่า sabanero คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2012 piano [es] การออกเสียงคำว่า piano คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2012 gurrumina [es] การออกเสียงคำว่า gurrumina คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2012 externamente [es] การออกเสียงคำว่า externamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2012 súcubo [es] การออกเสียงคำว่า súcubo คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2012 bellaquear [es] การออกเสียงคำว่า bellaquear คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2012 botija [es] การออกเสียงคำว่า botija คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2012 chiquilín [es] การออกเสียงคำว่า chiquilín คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2012 saborearte [es] การออกเสียงคำว่า saborearte คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2012 a cielo abierto [es] การออกเสียงคำว่า a cielo abierto คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2012 al aire libre [es] การออกเสียงคำว่า al aire libre คะแนนโหวต 0 คะแนน