ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/01/2010 watter [af] การออกเสียงคำว่า watter คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2010 waterval [af] การออกเสียงคำว่า waterval คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2010 waskamer [af] การออกเสียงคำว่า waskamer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2010 wat vir 'n [af] การออกเสียงคำว่า wat vir 'n คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2010 Wat is jou naam? [af] การออกเสียงคำว่า Wat is jou naam? คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2010 wasbeer [af] การออกเสียงคำว่า wasbeer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2010 maandag [af] การออกเสียงคำว่า maandag คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2010 Vrydag [af] การออกเสียงคำว่า Vrydag คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2010 Sondag [af] การออกเสียงคำว่า Sondag คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2010 hond [af] การออกเสียงคำว่า hond คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/01/2010 Ek kom van ... [af] การออกเสียงคำว่า Ek kom van ... คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 elektrisiteit [af] การออกเสียงคำว่า elektrisiteit คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 Engels [af] การออกเสียงคำว่า Engels คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 formeel [af] การออกเสียงคำว่า formeel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 forel [af] การออกเสียงคำว่า forel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 fooitjie [af] การออกเสียงคำว่า fooitjie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 fluks [af] การออกเสียงคำว่า fluks คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2010 fluit [af] การออกเสียงคำว่า fluit คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2010 flou word [af] การออกเสียงคำว่า flou word คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2010 geheim [af] การออกเสียงคำว่า geheim คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2010 geen [af] การออกเสียงคำว่า geen คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2010 geel [af] การออกเสียงคำว่า geel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 gereed [af] การออกเสียงคำว่า gereed คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 gooi [af] การออกเสียงคำว่า gooi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 goeie [af] การออกเสียงคำว่า goeie คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/01/2010 goedkeur [af] การออกเสียงคำว่า goedkeur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 godsdienstig [af] การออกเสียงคำว่า godsdienstig คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 godsdiens [af] การออกเสียงคำว่า godsdiens คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 goud [af] การออกเสียงคำว่า goud คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2010 graad [af] การออกเสียงคำว่า graad คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด