สมาชิก:

Birnentee

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Birnentee

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/05/2020 Jeu-de-Paume-Meisterschaft [de] การออกเสียง : Jeu-de-Paume-Meisterschaft 0 โหวต
20/05/2020 Ringtennismeisterschaft [de] การออกเสียง : Ringtennismeisterschaft 0 โหวต
20/05/2020 Ringtennismeister [de] การออกเสียง : Ringtennismeister 0 โหวต
20/05/2020 Brennballmeisterschaft [de] การออกเสียง : Brennballmeisterschaft 0 โหวต
20/05/2020 Brennballmeister [de] การออกเสียง : Brennballmeister 0 โหวต
20/05/2020 Baseballmeisterschaft [de] การออกเสียง : Baseballmeisterschaft 0 โหวต
20/05/2020 Baseballmeister [de] การออกเสียง : Baseballmeister 0 โหวต
20/05/2020 Pétanquemeisterschaftsaspirantin [de] การออกเสียง : Pétanquemeisterschaftsaspirantin 0 โหวต
20/05/2020 Pétanquemeisterschaftsaspirant [de] การออกเสียง : Pétanquemeisterschaftsaspirant 0 โหวต
20/05/2020 Pétanquemannschaftsmeisterschaft [de] การออกเสียง : Pétanquemannschaftsmeisterschaft 0 โหวต
20/05/2020 Pétanquemannschaftsmeisterin [de] การออกเสียง : Pétanquemannschaftsmeisterin 0 โหวต
20/05/2020 Pétanquemannschaftsmeister [de] การออกเสียง : Pétanquemannschaftsmeister 0 โหวต
20/05/2020 Pétanquemannschaftsführerin [de] การออกเสียง : Pétanquemannschaftsführerin 0 โหวต
20/05/2020 Pétanquemannschaftsführer [de] การออกเสียง : Pétanquemannschaftsführer 0 โหวต
20/05/2020 Pétanquemannschaft [de] การออกเสียง : Pétanquemannschaft 0 โหวต
20/05/2020 Pétanquespielerinnen [de] การออกเสียง : Pétanquespielerinnen 0 โหวต
20/05/2020 Pétanquespieler [de] การออกเสียง : Pétanquespieler 0 โหวต
20/05/2020 Pétanquespiel [de] การออกเสียง : Pétanquespiel 0 โหวต
20/05/2020 Boule Lyonnaise [de] การออกเสียง : Boule Lyonnaise 0 โหวต
20/05/2020 boule [de] การออกเสียง : boule 0 โหวต
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meisterschaftsaspirant [de] การออกเสียง : Boule-Lyonnaise-Meisterschaftsaspirant 0 โหวต
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meisterschaft [de] การออกเสียง : Boule-Lyonnaise-Meisterschaft 0 โหวต
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meister [de] การออกเสียง : Boule-Lyonnaise-Meister 0 โหวต
20/05/2020 Was war denn los? [de] การออกเสียง : Was war denn los? 0 โหวต
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Mannschaft [de] การออกเสียง : Boule-Lyonnaise-Mannschaft 0 โหวต
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spielerin [de] การออกเสียง : Boule-Lyonnaise-Spielerin 0 โหวต
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spieler [de] การออกเสียง : Boule-Lyonnaise-Spieler 0 โหวต
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spiel [de] การออกเสียง : Boule-Lyonnaise-Spiel 0 โหวต
20/05/2020 Boulespielfläche [de] การออกเสียง : Boulespielfläche 0 โหวต
20/05/2020 Boulemannschaftskapitän [de] การออกเสียง : Boulemannschaftskapitän 0 โหวต