ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/03/2020 Kassenband [de] การออกเสียง : Kassenband 0 โหวต
27/03/2020 Warentransportband [de] การออกเสียง : Warentransportband 0 โหวต
27/03/2020 sich freiwillig melden [de] การออกเสียง : sich freiwillig melden 0 โหวต
27/03/2020 bedankt [de] การออกเสียง : bedankt 0 โหวต
26/03/2020 Obernstraße [de] การออกเสียง : Obernstraße 0 โหวต
26/03/2020 Kesselbrink [de] การออกเสียง : Kesselbrink 0 โหวต
26/03/2020 Ostwestfalenstraße [de] การออกเสียง : Ostwestfalenstraße 0 โหวต
26/03/2020 Dalbke [de] การออกเสียง : Dalbke 0 โหวต
26/03/2020 Lämershagen-Gräfinghagen [de] การออกเสียง : Lämershagen-Gräfinghagen 0 โหวต
26/03/2020 Graurheindorf [de] การออกเสียง : Graurheindorf 0 โหวต
26/03/2020 Pützchen-Bechlinghoven [de] การออกเสียง : Pützchen-Bechlinghoven 0 โหวต
26/03/2020 hiemit [de] การออกเสียง : hiemit 0 โหวต
26/03/2020 das Tal, Täler [de] การออกเสียง : das Tal, Täler 0 โหวต
26/03/2020 der intelligible Charakter [de] การออกเสียง : der intelligible Charakter 0 โหวต
26/03/2020 unangemessenes Verhalten [de] การออกเสียง : unangemessenes Verhalten 0 โหวต
26/03/2020 senkrecht zur Steckrichtung [de] การออกเสียง : senkrecht zur Steckrichtung 0 โหวต
26/03/2020 senkrecht abfallende Klippen [de] การออกเสียง : senkrecht abfallende Klippen 0 โหวต
26/03/2020 geratenen [de] การออกเสียง : geratenen 0 โหวต
26/03/2020 Altenheimen [de] การออกเสียง : Altenheimen 0 โหวต
26/03/2020 Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre [de] การออกเสียง : Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre 0 โหวต
26/03/2020 intelligibel [de] การออกเสียง : intelligibel 0 โหวต
26/03/2020 Komm mir jetzt bloß nicht wieder mit dem Quatsch! [de] การออกเสียง : Komm mir jetzt bloß nicht wieder mit dem Quatsch! 0 โหวต
26/03/2020 ist entsprungen [de] การออกเสียง : ist entsprungen 0 โหวต
26/03/2020 hiezu [de] การออกเสียง : hiezu 0 โหวต
26/03/2020 Pholidota [de] การออกเสียง : Pholidota 0 โหวต
26/03/2020 Ich ärgere mich darüber. [de] การออกเสียง : Ich ärgere mich darüber. 0 โหวต
26/03/2020 zylinderförmige Stange [de] การออกเสียง : zylinderförmige Stange 0 โหวต
26/03/2020 poetisches Gleichnis [de] การออกเสียง : poetisches Gleichnis 0 โหวต
26/03/2020 lange Stange [de] การออกเสียง : lange Stange 0 โหวต
26/03/2020 Das besagt nichts. [de] การออกเสียง : Das besagt nichts. 0 โหวต