ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/10/2012 Insolvenzverwaltung [de] Insolvenzverwaltung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Wasserversorgungsgesellschaft [de] Wasserversorgungsgesellschaft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Irren ist menschlich [de] Irren ist menschlich การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/10/2012 Ende gut alles gut [de] Ende gut alles gut การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/10/2012 Alles zu seiner Zeit [de] Alles zu seiner Zeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Zeit ist Geld [de] Zeit ist Geld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Geschäftsprozessmanagement [de] Geschäftsprozessmanagement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Karriereerfolg [de] Karriereerfolg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Gebrauchsgütermärkte [de] Gebrauchsgütermärkte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Schnittstellenmanagement [de] Schnittstellenmanagement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Heinrich Elmenhorst [de] Heinrich Elmenhorst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Aktivlautsprecher [de] Aktivlautsprecher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Hilfsdienst [de] Hilfsdienst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Lieblingsbier [de] Lieblingsbier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Lieblingskoalitionspartner [de] Lieblingskoalitionspartner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Fallensteller [de] Fallensteller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 ihresgleichen [de] ihresgleichen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Nazijargon [de] Nazijargon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Wüstenplanet [de] Wüstenplanet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Forschungschef [de] Forschungschef การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Kühlflügel [de] Kühlflügel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Schallabsorption [de] Schallabsorption การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Terrorspur [de] Terrorspur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Schallstrahler [de] Schallstrahler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Bildungsreform [de] Bildungsreform การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Konjunktionaladverb [de] Konjunktionaladverb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Labyrinthus [de] Labyrinthus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Hornhauttopographie [de] Hornhauttopographie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Speisesäle [de] Speisesäle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2012 Essstuhl [de] Essstuhl การออกเสียง 0คะแนนโหวต