ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/10/2012 Insolvenzverwaltung [de] การออกเสียงคำว่า Insolvenzverwaltung คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 Wasserversorgungsgesellschaft [de] การออกเสียงคำว่า Wasserversorgungsgesellschaft คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 Geschäftsprozessmanagement [de] การออกเสียงคำว่า Geschäftsprozessmanagement คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 Karriereerfolg [de] การออกเสียงคำว่า Karriereerfolg คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 Gebrauchsgütermärkte [de] การออกเสียงคำว่า Gebrauchsgütermärkte คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 Schnittstellenmanagement [de] การออกเสียงคำว่า Schnittstellenmanagement คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Heinrich Elmenhorst [de] การออกเสียงคำว่า Heinrich Elmenhorst คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Aktivlautsprecher [de] การออกเสียงคำว่า Aktivlautsprecher คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Hilfsdienst [de] การออกเสียงคำว่า Hilfsdienst คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Lieblingsbier [de] การออกเสียงคำว่า Lieblingsbier คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Lieblingskoalitionspartner [de] การออกเสียงคำว่า Lieblingskoalitionspartner คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Fallensteller [de] การออกเสียงคำว่า Fallensteller คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 ihresgleichen [de] การออกเสียงคำว่า ihresgleichen คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Nazijargon [de] การออกเสียงคำว่า Nazijargon คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Wüstenplanet [de] การออกเสียงคำว่า Wüstenplanet คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Forschungschef [de] การออกเสียงคำว่า Forschungschef คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Kühlflügel [de] การออกเสียงคำว่า Kühlflügel คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Schallabsorption [de] การออกเสียงคำว่า Schallabsorption คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Terrorspur [de] การออกเสียงคำว่า Terrorspur คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Schallstrahler [de] การออกเสียงคำว่า Schallstrahler คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Bildungsreform [de] การออกเสียงคำว่า Bildungsreform คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Konjunktionaladverb [de] การออกเสียงคำว่า Konjunktionaladverb คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Labyrinthus [de] การออกเสียงคำว่า Labyrinthus คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Hornhauttopographie [de] การออกเสียงคำว่า Hornhauttopographie คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Speisesäle [de] การออกเสียงคำว่า Speisesäle คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Essstuhl [de] การออกเสียงคำว่า Essstuhl คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Schmerzsystem [de] การออกเสียงคำว่า Schmerzsystem คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Autokühler [de] การออกเสียงคำว่า Autokühler คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Wolffgang [de] การออกเสียงคำว่า Wolffgang คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2012 Kugelkreis [de] การออกเสียงคำว่า Kugelkreis คะแนนโหวต 0 คะแนน