ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/07/2012 Weihnachtsdecke [de] การออกเสียง : Weihnachtsdecke 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsbaumschmuck [de] การออกเสียง : Weihnachtsbaumschmuck 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsbeleuchtung [de] การออกเสียง : Weihnachtsbeleuchtung 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtseinkauf [de] การออกเสียง : Weihnachtseinkauf 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsbescherung [de] การออกเสียง : Weihnachtsbescherung 0 โหวต
29/07/2012 Weihehierarchie [de] การออกเสียง : Weihehierarchie 0 โหวต
29/07/2012 Weiherede [de] การออกเสียง : Weiherede 0 โหวต
29/07/2012 Weihegabe [de] การออกเสียง : Weihegabe 0 โหวต
29/07/2012 Weiheakt [de] การออกเสียง : Weiheakt 0 โหวต
29/07/2012 Weihbischof [de] การออกเสียง : Weihbischof 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerbäckerstil [de] การออกเสียง : Zuckerbäckerstil 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerbäckerei [de] การออกเสียง : Zuckerbäckerei 0 โหวต
29/07/2012 zuckerfrei [de] การออกเสียง : zuckerfrei 0 โหวต
29/07/2012 Zuckeltrab [de] การออกเสียง : Zuckeltrab 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerharnruhr [de] การออกเสียง : Zuckerharnruhr 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerglasur [de] การออกเสียง : Zuckerglasur 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerpuppe [de] การออกเสียง : Zuckerpuppe 0 โหวต
29/07/2012 zuckerig [de] การออกเสียง : zuckerig 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerkandis [de] การออกเสียง : Zuckerkandis 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerplätzchen [de] การออกเสียง : Zuckerplätzchen 0 โหวต
29/07/2012 Zuckermelone [de] การออกเสียง : Zuckermelone 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerl [de] การออกเสียง : Zuckerl 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerkuchen [de] การออกเสียง : Zuckerkuchen 0 โหวต
29/07/2012 Zuckmayer [de] การออกเสียง : Zuckmayer 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerlösung [de] การออกเสียง : Zuckerlösung 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerzange [de] การออกเสียง : Zuckerzange 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerwerk [de] การออกเสียง : Zuckerwerk 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerwasser [de] การออกเสียง : Zuckerwasser 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerwaren [de] การออกเสียง : Zuckerwaren 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerung [de] การออกเสียง : Zuckerung 0 โหวต