ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/07/2012 Weihehandlung [de] การออกเสียง : Weihehandlung 0 โหวต
29/07/2012 Zuckmücke [de] การออกเสียง : Zuckmücke 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsfeiertag [de] การออกเสียง : Weihnachtsfeiertag 0 โหวต
29/07/2012 Weihkessel [de] การออกเสียง : Weihkessel 0 โหวต
29/07/2012 Weihgeschenk [de] การออกเสียง : Weihgeschenk 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsgabe [de] การออกเสียง : Weihnachtsgabe 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsgeld [de] การออกเสียง : Weihnachtsgeld 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtskrippe [de] การออกเสียง : Weihnachtskrippe 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtspause [de] การออกเสียง : Weihnachtspause 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsgratifikation [de] การออกเสียง : Weihnachtsgratifikation 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtskonzert [de] การออกเสียง : Weihnachtskonzert 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtskerze [de] การออกเสียง : Weihnachtskerze 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsschmuck [de] การออกเสียง : Weihnachtsschmuck 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtskaktus [de] การออกเสียง : Weihnachtskaktus 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtspyramide [de] การออกเสียง : Weihnachtspyramide 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsrose [de] การออกเสียง : Weihnachtsrose 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsstolle [de] การออกเสียง : Weihnachtsstolle 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerwürfel [de] การออกเสียง : Zuckerwürfel 0 โหวต
29/07/2012 zuckerlrosa [de] การออกเสียง : zuckerlrosa 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerstein [de] การออกเสียง : Zuckerstein 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerraffinade [de] การออกเสียง : Zuckerraffinade 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerkrümel [de] การออกเสียง : Zuckerkrümel 0 โหวต
29/07/2012 weihnachtlich [de] การออกเสียง : weihnachtlich 0 โหวต
29/07/2012 Zuckung [de] การออกเสียง : Zuckung 0 โหวต
29/07/2012 Zuckertüte [de] การออกเสียง : Zuckertüte 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerrübensirup [de] การออกเสียง : Zuckerrübensirup 0 โหวต
29/07/2012 Zuckerstange [de] การออกเสียง : Zuckerstange 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsabend [de] การออกเสียง : Weihnachtsabend 0 โหวต
29/07/2012 Weihnacht [de] การออกเสียง : Weihnacht 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsbasar [de] การออกเสียง : Weihnachtsbasar 0 โหวต