ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/08/2012 Zeugenschaft [de] การออกเสียง : Zeugenschaft 0 โหวต
13/08/2012 Verstärkungssilbe [de] การออกเสียง : Verstärkungssilbe 0 โหวต
13/08/2012 Schöpfeimer [de] การออกเสียง : Schöpfeimer 0 โหวต
13/08/2012 Schneehaufen [de] การออกเสียง : Schneehaufen 0 โหวต
13/08/2012 Truppenteil [de] การออกเสียง : Truppenteil 0 โหวต
29/07/2012 zuckerhältig [de] การออกเสียง : zuckerhältig 0 โหวต
29/07/2012 Euphrosyne [de] การออกเสียง : Euphrosyne 0 โหวต
29/07/2012 Euphorbia [de] การออกเสียง : Euphorbia 0 โหวต
29/07/2012 weihevoll [de] การออกเสียง : weihevoll 0 โหวต
29/07/2012 Blutandrang [de] การออกเสียง : Blutandrang 0 โหวต
29/07/2012 Weihling [de] การออกเสียง : Weihling 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsgeschäft [de] การออกเสียง : Weihnachtsgeschäft 0 โหวต
29/07/2012 Blut-und-Boden-Dichtung [de] การออกเสียง : Blut-und-Boden-Dichtung 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsremuneration [de] การออกเสียง : Weihnachtsremuneration 0 โหวต
29/07/2012 Blutausstrich [de] การออกเสียง : Blutausstrich 0 โหวต
29/07/2012 Blutbeule [de] การออกเสียง : Blutbeule 0 โหวต
29/07/2012 Weihgabe [de] การออกเสียง : Weihgabe 0 โหวต
29/07/2012 eupelagisch [de] การออกเสียง : eupelagisch 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtszuwendung [de] การออกเสียง : Weihnachtszuwendung 0 โหวต
29/07/2012 weihräuchern [de] การออกเสียง : weihräuchern 0 โหวต
29/07/2012 Weihnachtsverkehr [de] การออกเสียง : Weihnachtsverkehr 0 โหวต
29/07/2012 Weihrelief [de] การออกเสียง : Weihrelief 0 โหวต
29/07/2012 Weihwasserkessel [de] การออกเสียง : Weihwasserkessel 0 โหวต
29/07/2012 Weihwasserwedel [de] การออกเสียง : Weihwasserwedel 0 โหวต
29/07/2012 Weihwedel [de] การออกเสียง : Weihwedel 0 โหวต
29/07/2012 Weihrauchfass [de] การออกเสียง : Weihrauchfass 0 โหวต
29/07/2012 Blutader [de] การออกเสียง : Blutader 0 โหวต
29/07/2012 Weihestunde [de] การออกเสียง : Weihestunde 0 โหวต
29/07/2012 Zuckfuß [de] การออกเสียง : Zuckfuß 0 โหวต
29/07/2012 zuckrig [de] การออกเสียง : zuckrig 0 โหวต