ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/08/2012 Tabakanbauer [de] การออกเสียง : Tabakanbauer 0 โหวต
13/08/2012 Waldsteppe [de] การออกเสียง : Waldsteppe 0 โหวต
13/08/2012 Steuermann [de] การออกเสียง : Steuermann 0 โหวต
13/08/2012 Springmaus [de] การออกเสียง : Springmaus 0 โหวต
13/08/2012 Turkvolk [de] การออกเสียง : Turkvolk 0 โหวต
13/08/2012 Zeitlang [de] การออกเสียง : Zeitlang 0 โหวต
13/08/2012 Sarazene [de] การออกเสียง : Sarazene 0 โหวต
13/08/2012 Unterhaltungsschriftsteller [de] การออกเสียง : Unterhaltungsschriftsteller 0 โหวต
13/08/2012 Zahlenangaben [de] การออกเสียง : Zahlenangaben 0 โหวต
13/08/2012 Sozialrevolution [de] การออกเสียง : Sozialrevolution 0 โหวต
13/08/2012 Vorschieber [de] การออกเสียง : Vorschieber 0 โหวต
13/08/2012 Unverantwortlichkeit [de] การออกเสียง : Unverantwortlichkeit 0 โหวต
13/08/2012 Unordentlichkeit [de] การออกเสียง : Unordentlichkeit 0 โหวต
13/08/2012 Tanzart [de] การออกเสียง : Tanzart 0 โหวต
13/08/2012 Schloß [de] การออกเสียง : Schloß 0 โหวต
13/08/2012 Ziegelbrenner [de] การออกเสียง : Ziegelbrenner 0 โหวต
13/08/2012 Segnung [de] การออกเสียง : Segnung 0 โหวต
13/08/2012 Verbreiter [de] การออกเสียง : Verbreiter 0 โหวต
13/08/2012 Senkblei [de] การออกเสียง : Senkblei 0 โหวต
13/08/2012 Steuereintreiberei [de] การออกเสียง : Steuereintreiberei 0 โหวต
13/08/2012 Tüchlein [de] การออกเสียง : Tüchlein 0 โหวต
13/08/2012 Wagenwinde [de] การออกเสียง : Wagenwinde 0 โหวต
13/08/2012 Zerschlagung [de] การออกเสียง : Zerschlagung 0 โหวต
13/08/2012 Untätigkeit [de] การออกเสียง : Untätigkeit 0 โหวต
13/08/2012 Schlussvignette [de] การออกเสียง : Schlussvignette 0 โหวต
13/08/2012 Stutzbüchse [de] การออกเสียง : Stutzbüchse 0 โหวต
13/08/2012 Verstreuung [de] การออกเสียง : Verstreuung 0 โหวต
13/08/2012 Spielmarke [de] การออกเสียง : Spielmarke 0 โหวต
13/08/2012 Schlucker [de] การออกเสียง : Schlucker 0 โหวต
13/08/2012 Zeitungsredaktion [de] การออกเสียง : Zeitungsredaktion 0 โหวต