ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/08/2012 Seelenfriede [de] การออกเสียงคำว่า Seelenfriede คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Schweißung [de] การออกเสียงคำว่า Schweißung คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Topfgabel [de] การออกเสียงคำว่า Topfgabel คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Warägerstamm [de] การออกเสียงคำว่า Warägerstamm คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Trockner [de] การออกเสียงคำว่า Trockner คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Versorgungsstelle [de] การออกเสียงคำว่า Versorgungsstelle คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Unterkapitel [de] การออกเสียงคำว่า Unterkapitel คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Vorsitzführung [de] การออกเสียงคำว่า Vorsitzführung คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Vielfraß [de] การออกเสียงคำว่า Vielfraß คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Sinngedicht [de] การออกเสียงคำว่า Sinngedicht คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Trödler [de] การออกเสียงคำว่า Trödler คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 sultanat [de] การออกเสียงคำว่า sultanat คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Schöpfkelle [de] การออกเสียงคำว่า Schöpfkelle คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Schwächung [de] การออกเสียงคำว่า Schwächung คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Schwärmerei [de] การออกเสียงคำว่า Schwärmerei คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Waagestück [de] การออกเสียงคำว่า Waagestück คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Schleifer [de] การออกเสียงคำว่า Schleifer คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Schimpferei [de] การออกเสียงคำว่า Schimpferei คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Schneewiesel [de] การออกเสียงคำว่า Schneewiesel คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Spaßmacher [de] การออกเสียงคำว่า Spaßmacher คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Verschmitztheit [de] การออกเสียงคำว่า Verschmitztheit คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 salmiak [de] การออกเสียงคำว่า salmiak คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Tintenfaß [de] การออกเสียงคำว่า Tintenfaß คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Wiesbaum [de] การออกเสียงคำว่า Wiesbaum คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Schnittrest [de] การออกเสียงคำว่า Schnittrest คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Taxometer [de] การออกเสียงคำว่า Taxometer คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Vorherbestimmung [de] การออกเสียงคำว่า Vorherbestimmung คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Siebengestirn [de] การออกเสียงคำว่า Siebengestirn คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Unartigkeit [de] การออกเสียงคำว่า Unartigkeit คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2012 Windung [de] การออกเสียงคำว่า Windung คะแนนโหวต 0 คะแนน