ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/08/2012 Seelenfriede [de] การออกเสียง : Seelenfriede 0 โหวต
13/08/2012 Schweißung [de] การออกเสียง : Schweißung 0 โหวต
13/08/2012 Topfgabel [de] การออกเสียง : Topfgabel 0 โหวต
13/08/2012 Warägerstamm [de] การออกเสียง : Warägerstamm 0 โหวต
13/08/2012 Trockner [de] การออกเสียง : Trockner 0 โหวต
13/08/2012 Versorgungsstelle [de] การออกเสียง : Versorgungsstelle 0 โหวต
13/08/2012 Unterkapitel [de] การออกเสียง : Unterkapitel 0 โหวต
13/08/2012 Vorsitzführung [de] การออกเสียง : Vorsitzführung 0 โหวต
13/08/2012 Vielfraß [de] การออกเสียง : Vielfraß 0 โหวต
13/08/2012 Sinngedicht [de] การออกเสียง : Sinngedicht 0 โหวต
13/08/2012 Trödler [de] การออกเสียง : Trödler 0 โหวต
13/08/2012 sultanat [de] การออกเสียง : sultanat 0 โหวต
13/08/2012 Schöpfkelle [de] การออกเสียง : Schöpfkelle 0 โหวต
13/08/2012 Schwächung [de] การออกเสียง : Schwächung 0 โหวต
13/08/2012 Schwärmerei [de] การออกเสียง : Schwärmerei 0 โหวต
13/08/2012 Waagestück [de] การออกเสียง : Waagestück 0 โหวต
13/08/2012 Schleifer [de] การออกเสียง : Schleifer 0 โหวต
13/08/2012 Schimpferei [de] การออกเสียง : Schimpferei 0 โหวต
13/08/2012 Schneewiesel [de] การออกเสียง : Schneewiesel 0 โหวต
13/08/2012 Spaßmacher [de] การออกเสียง : Spaßmacher 0 โหวต
13/08/2012 Verschmitztheit [de] การออกเสียง : Verschmitztheit 0 โหวต
13/08/2012 salmiak [de] การออกเสียง : salmiak 0 โหวต
13/08/2012 Tintenfaß [de] การออกเสียง : Tintenfaß 0 โหวต
13/08/2012 Wiesbaum [de] การออกเสียง : Wiesbaum 0 โหวต
13/08/2012 Schnittrest [de] การออกเสียง : Schnittrest 0 โหวต
13/08/2012 Taxometer [de] การออกเสียง : Taxometer 0 โหวต
13/08/2012 Vorherbestimmung [de] การออกเสียง : Vorherbestimmung 0 โหวต
13/08/2012 Siebengestirn [de] การออกเสียง : Siebengestirn 0 โหวต
13/08/2012 Unartigkeit [de] การออกเสียง : Unartigkeit 0 โหวต
13/08/2012 Windung [de] การออกเสียง : Windung 0 โหวต