ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/08/2012 Zeughauswärter [de] การออกเสียง : Zeughauswärter 0 โหวต
13/08/2012 Weißmetall [de] การออกเสียง : Weißmetall 0 โหวต
13/08/2012 Sittenlehre [de] การออกเสียง : Sittenlehre 0 โหวต
13/08/2012 Schneewehe [de] การออกเสียง : Schneewehe 0 โหวต
13/08/2012 Unterhaltungsteilnehmer [de] การออกเสียง : Unterhaltungsteilnehmer 0 โหวต
13/08/2012 unisono [de] การออกเสียง : unisono 0 โหวต
13/08/2012 Steuerwelle [de] การออกเสียง : Steuerwelle 0 โหวต
13/08/2012 Betriebswissenschaften [de] การออกเสียง : Betriebswissenschaften 0 โหวต
13/08/2012 Volksgenosse [de] การออกเสียง : Volksgenosse 0 โหวต
13/08/2012 Weltmaßstab [de] การออกเสียง : Weltmaßstab 0 โหวต
13/08/2012 Spannstrick [de] การออกเสียง : Spannstrick 0 โหวต
13/08/2012 Religionswissenschaften [de] การออกเสียง : Religionswissenschaften 0 โหวต
13/08/2012 Rechtswissenschaften [de] การออกเสียง : Rechtswissenschaften 0 โหวต
13/08/2012 Totschläger [de] การออกเสียง : Totschläger 0 โหวต
13/08/2012 Schälchen [de] การออกเสียง : Schälchen 0 โหวต
13/08/2012 Sockenhalter [de] การออกเสียง : Sockenhalter 0 โหวต
13/08/2012 Zauntür [de] การออกเสียง : Zauntür 0 โหวต
13/08/2012 Seifenhändler [de] การออกเสียง : Seifenhändler 0 โหวต
13/08/2012 Sozialwissenschaften [de] การออกเสียง : Sozialwissenschaften 0 โหวต
13/08/2012 Verhärtung [de] การออกเสียง : Verhärtung 0 โหวต
13/08/2012 Sedimentationsprodukt [de] การออกเสียง : Sedimentationsprodukt 0 โหวต
13/08/2012 Unterjacke [de] การออกเสียง : Unterjacke 0 โหวต
13/08/2012 Schuhart [de] การออกเสียง : Schuhart 0 โหวต
13/08/2012 Wasserwelle [de] การออกเสียง : Wasserwelle 0 โหวต
13/08/2012 Stoffmuster [de] การออกเสียง : Stoffmuster 0 โหวต
13/08/2012 Wiesengebiet [de] การออกเสียง : Wiesengebiet 0 โหวต
13/08/2012 Vereinheitlichung [de] การออกเสียง : Vereinheitlichung 0 โหวต
13/08/2012 Tyrannin [de] การออกเสียง : Tyrannin 0 โหวต
13/08/2012 Sauberkeitsapostel [de] การออกเสียง : Sauberkeitsapostel 0 โหวต
13/08/2012 Schwede [de] การออกเสียง : Schwede 0 โหวต