ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
20/07/2012 den Löffel abgeben [de] การออกเสียง : den Löffel abgeben 0 โหวต
20/07/2012 ins Gras beißen [de] การออกเสียง : ins Gras beißen 0 โหวต
20/07/2012 Über den Jordan gehen [de] การออกเสียง : über den Jordan gehen 0 โหวต
20/07/2012 das Zeitliche segnen [de] การออกเสียง : das Zeitliche segnen 0 โหวต
19/07/2012 Volkswagen Up! [de] การออกเสียง : Volkswagen Up! 0 โหวต
20/06/2012 Wie geht's? [de] การออกเสียง : Wie geht's? 0 โหวต
20/06/2012 bis zum TZ [de] การออกเสียง : bis zum TZ 0 โหวต
20/06/2012 eine trübe Tasse [de] การออกเสียง : eine trübe Tasse 0 โหวต
20/06/2012 zu Tage bringen [de] การออกเสียง : zu Tage bringen 0 โหวต
09/06/2012 roter Faden [de] การออกเสียง : roter Faden 0 โหวต
04/06/2012 Freistaat Sachsen [de] การออกเสียง : Freistaat Sachsen 0 โหวต
04/06/2012 Freistaat Thüringen [de] การออกเสียง : Freistaat Thüringen 0 โหวต
13/05/2012 volkseigener Betrieb [de] การออกเสียง : volkseigener Betrieb 0 โหวต
12/05/2012 schieres Fleisch [de] การออกเสียง : schieres Fleisch 0 โหวต
10/05/2012 Das ist 'ne Wolke! [de] การออกเสียง : Das ist 'ne Wolke! 0 โหวต
06/05/2012 Vier ernste Gesänge [de] การออกเสียง : Vier ernste Gesänge 0 โหวต
02/04/2012 Luft schaffen [de] การออกเสียง : Luft schaffen 0 โหวต
02/04/2012 den Lückenbüßer machen [de] การออกเสียง : den Lückenbüßer machen 0 โหวต
02/04/2012 Luftschlösser bauen [de] การออกเสียง : Luftschlösser bauen 0 โหวต
02/04/2012 Lug und Trug [de] การออกเสียง : Lug und Trug 0 โหวต
10/03/2012 Abbesche Invariante [de] การออกเสียง : Abbesche Invariante 0 โหวต
09/03/2012 kapitaler Hirsch [de] การออกเสียง : kapitaler Hirsch 0 โหวต
09/03/2012 Kapital verspielen [de] การออกเสียง : Kapital verspielen 0 โหวต
08/03/2012 Ötztaler Alpen [de] การออกเสียง : Ötztaler Alpen 0 โหวต
08/03/2012 Straßburger Münster [de] การออกเสียง : Straßburger Münster 0 โหวต
04/03/2012 Stürmer und Dränger [de] การออกเสียง : Stürmer und Dränger 0 โหวต
28/02/2012 türkischer Honig [de] การออกเสียง : türkischer Honig 0 โหวต
26/02/2012 Taxi nach Schweinau [de] การออกเสียง : Taxi nach Schweinau 0 โหวต
26/02/2012 Der Marmorknabe [de] การออกเสียง : Der Marmorknabe 0 โหวต
26/02/2012 relativischer Satzanschluss [de] การออกเสียง : relativischer Satzanschluss 0 โหวต