ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
XX Añadir a favoritas XX คำ ฟังเสียง รายการโหวต
A æ o æ ø i æ å, æ a! [da] การออกเสียงคำว่า A æ o æ ø i æ å, æ a! โดย olfine