ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
22/02/2012 villet [da] การออกเสียง : villet โดย deurs
22/02/2012 marcipan. [da] การออกเสียง : marcipan. โดย hendel
22/02/2012 ind i mellem [da] การออกเสียง : ind i mellem โดย deurs
22/02/2012 tredie [da] การออกเสียง : tredie โดย hendel
21/02/2012 fedtet [da] การออกเสียง : fedtet โดย Prelude
03/02/2012 makker [da] การออกเสียง : makker โดย hsaietz
31/01/2012 frugt [da] การออกเสียง : frugt โดย hsaietz
31/01/2012 grønthandler [da] การออกเสียง : grønthandler โดย hsaietz
30/01/2012 vennekreds [da] การออกเสียง : vennekreds โดย hsaietz
30/01/2012 venskab [da] การออกเสียง : venskab โดย hsaietz
26/01/2012 valgfag [da] การออกเสียง : valgfag โดย hsaietz
17/01/2012 Højhed [da] การออกเสียง : Højhed โดย olfine